logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 5 năm (2018—2023)- một chặng đường
(17:04, 11/05/2023)

Ngày 19/5/2023, Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2023- 2028- Đại hội của tinh thần “Đổi mới- Dân chủ- Đoàn kết- Phát triển” được trang trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Từ sự kiện chính trị quan trọng này, cùng nhìn lại những trang sử đã qua của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhà!

Lịch sử thành lập của CĐGD tỉnh BR-VT là một quá trình đầy ý nghĩa. Vào những ngày đầu sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ở Vũng Tàu nói riêng và miền Nam nói chung, hoạt động của tổ chức CĐGD chưa rõ nét. Từ năm 1976 đến năm 1980, Hội Nhà giáo yêu nước Thị xã Vũng Tàu được thành lập. Đây có thể coi là tiền thân của CĐGD tỉnh sau này. Bà Trần Thị Hường, ông Nguyễn Hồng Tuấn là những thành viên Ban chấp hành đầu tiên của Hội Nhà giáo yêu nước thị xã Vũng Tàu.

Các thế hệ CBCĐ ngành Giáo dục trong buổi Họp mặt (Từ trái sang, thứ  tư: ông Vũ Phiến- nguyên Chủ tịch CĐGD tỉnh khóa 1,2)

Năm 1979, đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo được thành lập, Sở GD&ĐT đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo ra đời. Đầu năm 1980, CĐGD đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo được hình thành. Đại hội lần 1 của CĐGD đặc khu được tổ chức vào năm 1980 tại Thắng Nhì. Từ năm 1980 đến tháng 4/1984, ông Ngô Thành là phó giám đốc Sở GD&ĐT kiêm Chánh thư ký Công đoàn.

Đại hội lần II CĐGD đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo được tổ chức vào năm 1984 ở Đại La Thiên, ông Vũ Phiến được bầu làm Chánh thư ký, ông Nguyễn Hồng Tuấn là phó Chánh thư ký CĐGD đặc khu.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được thành lập, Sở GD& ĐT, CĐGD tỉnh ra đời vào năm 1991. Từ ngày thành lập đến nay, CĐGD tỉnh BR-VT đã trải qua 6 lần Đại hội:

- Đại hội lần I- Nhiệm kỳ 1993-1998 - tổ chức ngày 20/3/1993 có 90 đại biểu tham dự. ĐH bầu BCH gồm 15 người. Ông Vũ Phiến được bầu làm chủ tịch CĐGD. Bà Nguyễn Thị Chim Lang là phó giám đốc sở GD&ĐT kiêm phó chủ tịch.

- Đại hội lần II- Nhiệm kỳ 1998-2003- tổ chức ngày 20/3/1998 có 144 đại biểu tham dự. ĐH bầu BCH gồm 17 người. Ông Vũ Phiến tái đắc cử chủ tịch CĐGD. Bà Nguyễn Thị Chim Lang là phó giám đốc sở GD&ĐT kiêm Phó chủ tịch; bà Trần Thị Yến được bầu làm phó chủ tịch.

- Đại hội lần III- Nhiệm kỳ 2003-2008 tổ chức ngày 14/3/2003 có 95 đại biểu tham dự. ĐH bầu BCH gồm 15 người. Bà Trần Thị Yến được bầu làm chủ tịch CĐGD. Ông Phan Châu Phi là phó giám đốc sở GD&ĐT kiêm phó chủ tịch; ông Phạm Thanh Đô được bầu làm phó chủ tịch.

- Đại hội lần IV- Nhiệm kỳ 2008- 2013 tổ chức ngày 26 và 27/2/2009 tại Hội trường khối vận thành phố Vũng Tàu có 121 đại biểu tham dự. ĐH bầu BCH gồm 17 người. Bà Trần Thị Yến tái đắc cử chủ tịch CĐGD. Ông Nguyễn Đình Minh và bà Nguyễn Minh Thu Thủy được bầu làm phó chủ tịch.

- Đại hội lần V- Nhiệm kỳ 2013- 2018 tổ chức ngày 12/12/2012 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh có 141 đại biểu tham dự. ĐH bầu BCH gồm 19 người. Bà Trần Thị Yến tái đắc cử chủ tịch CĐGD. Bà Nguyễn Minh Thu Thủy tái đắc cử phó chủ tịch.

- Đại hội lần VI- Nhiệm kỳ 2018- 2023 tổ chức ngày 25/01/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có 101 đại biểu tham dự. ĐH bầu BCH gồm 15 người. Bà Nguyễn Minh Thu Thủy tái đắc cử chủ tịch CĐGD. Ông Ngô Minh Hùng tái đắc cử phó chủ tịch và bà Nguyễn Thị Thanh Dơn được bầu làm phó chủ tịch.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh BR-VT đã thực hiện tốt vai trò của mình qua việc đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Qua đó, phát huy sức sáng tạo của từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã tập trung vào những nội dung cốt lõi, có tác động đến đoàn viên, nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) và chỉ đạo thực hiện các Chương trình của LĐLĐ tỉnh, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam như  Chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”;  Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 - 2023”;  Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triến bền vững đất nước”; Chương trình “Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn giai đoạn 2018 - 2023”; Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023”;  Chương trình “Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”.

Hiện nay, quy mô mạng lưới các bậc học, ngành học so với 5 năm trước đều tăng. Cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường theo hướng chuẩn hoá, đến nay toàn tỉnh có 287/377 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn ngành có 13.958 nhà giáo, người lao động,  trong đó, khối trực thuộc là 45 đơn vị, 3.097 người, với hơn 85 % là nữ. Hầu hết nhà giáo đều đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo, số lượng nhà giáo có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tăng so với đầu nhiệm kỳ .

Nhiệm kỳ qua, CĐN Giáo dục BR-VT tạo được nhiều dấu ấn trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nổi bật là phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”,“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Đã có hơn 3.000 đề tài, sáng kiến của đoàn viên thuộc CĐN được ghi nhận; hàng trăm tấm gương “Lao động giỏi- lao động sáng tạo’ được tuyên dương các cấp. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được thực hiện thường xuyên. Hàng năm, có trên 95% nữ CBNGNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”.  Đặc biệt, CĐN Giáo dục là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh về đích và vượt chỉ tiêu cả 2 giai đoạn chương trình "“01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, và được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

Việc tổ chức các hội thao, hội thi, hội nghị chuyên đề…là những hình thức quan trọng có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò, năng lực hoạt động của đoàn viên và tổ chức công đoàn. Hàng năm, căn cứ vào chủ đề năm học và thực tế yêu cầu của Ngành, CĐN đã tổ chức nhiều hình thức: Hội nghị chuyên đề “Nhà giáo BR- VT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội thảo “Dạy chữ, dạy người, dạy nghề- thực trạng và giải pháp”, thi viết “Tấm gương nhà giáo”, thi “Tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới”; nói chuyện chuyên đề “Nhà giáo với kỹ năng giao tiếp và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần thời hiện đại”, “Ứng xử gia đình thời đại 4.0”, Hội thảo “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”… thu hút hàng ngàn lượt nhà giáo, người lao động tham gia.

Song song với việc động viên cán bộ, nhà giáo và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong 5 năm qua, từ nguồn quỹ trợ vốn của LĐLĐ tỉnh, ngân hàng chính sách và các nguồn tín chấp, các CĐCS đã hỗ trợ thủ tục cho NGNLĐ của đơn vị mình được vay ưu đãi làm kinh tế phụ gia đình, giải quyết khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Công đoàn ngành đã trao 635 phần quà với tổng số tiền 317.500.000 đồng; trao tặng 464 phần quà (từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, mạnh thường quân) cho NGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán, Tháng Công nhân, ngày Nhà giáo VN 20/11. Công đoàn ngành đặc biệt quan tâm hỗ trợ NG-NLĐ tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, hải đảo và hỗ trợ các đơn vị bạn theo tinh thần cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”.  Từ hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh và Nhà xuất bản Giáo dục, CĐN đã xây dựng 02 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trường Dân tộc Nội trú và Trường THPT Nguyễn Du. Công đoàn ngành đã  phối hợp CĐGD VN,  Công đoàn Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học TP Hồ Chí Minh; Công đoàn Ngành GD TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà cho các  đơn vị giáo dục, nhà giáo, học sinh khó khăn  huyện Côn Đảo tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Một điểm nhấn trong công tác chăm lo của Công đoàn ngành tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” hàng năm. Tại đây, thầy cô giáo được tham gia giao lưu ẩm thực, văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, thi trang trí cành mai, cành đào, trưng bày mâm cơm ngày tết, thi “Vũ điệu mùa xuân” và  được  nhận những phần quà tết ý nghĩa, những phần xổ số may mắn mang niềm vui khi tết đến xuân về. Cũng vào dịp này, lại lan tỏa tình yêu thương khi rất nhiều công đoàn cơ sở, nhiều thầy cô giáo, sau khi tổ chức “Hội diễn văn nghệ”, “Hội chợ mùa xuân”, “Lễ hội bánh dân gian”… đã lặn lội đến từng ngõ ngách, đến tận nhà các em học sinh khó khăn, để trao cho các em hàng trăm phần quà động viên, thiết thực, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công tác chăm lo cho con CBNGNLĐ được quan tâm như tổ chức các hoạt động nhân dịp hè, 1/6, tết Trung thu, tổ chức trại hè “Trải nghiệm và Sáng tạo” cho con CBNGNLĐ vượt khó học giỏi được duy trì hàng năm với nhiều hình thức phong phú, thiết thực; 600 suất học bổng từ Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã được trao cho con em của các nhà giáo và người lao động vì đã có thành tích tốt trong quá trình học tập.

Trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là vào thời điểm khó khăn khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành  giáo dục tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động NGNLĐ tham gia nhiều hoạt động phòng chống Covid-19, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy thích ứng với tình hình thực tế. Đồng thời, vận động đóng góp cho Quỹ vaccine COVID-19 tổng số tiền 554 triệu đồng; hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch, trao tặng  những phần quà an sinh công đoàn, những “Chuyến xe yêu thương” mang lương thực, rau củ quả đến với nhà giáo, người lao động trong khu cách ly, phong tỏa.

 Cũng trong thời điểm này, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Sở GD&ĐT- Công đoàn ngành đã phát động quyên góp, ủng hộ thiết bị học trực tuyến, huy động các nguồn lực để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn. Sau một tháng triển khai thực hiện cuộc vận động “Sóng và máy tính cho em” (đến tháng 10/2021), toàn ngành Giáo dục đã phủ khắp tỉnh mạng lưới “sóng và máy tính cho em”, đảm bảo 100% học sinh có thiết bị học trực tuyến.

Với tình cảm và tấm lòng thơm thảo của người thầy, công đoàn các đơn vị đã rất tích cực vận động thầy cô giáo tham gia hoạt động xã hội, từ thiện như đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”; hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hỗ trợ đồng bào, CBNGNLĐ bị thiên tai, bão lụt...Trong 5 năm, CĐN đã vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia và hỗ trợ với số tiền hàng tỷ đồng; đã chia sẻ với giáo dục vùng khó khăn, bị thiên tai các tỉnh bạn như Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Nghệ An….

Hoạt động  hiến máu tình nguyện với tinh thần “Một giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại” cũng đã  thu hút sự hưởng ứng tham gia của CBNGNLĐ, số đơn vị máu hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu phân bổ, đạt trên 500 đơn vị máu/5 năm. Tiêu biểu là CĐCS Trường THPT Nguyễn Du, THPT Phước Bửu, THPT Nguyễn Trãi, THPT Ngô Quyền, THPT Nguyễn Văn Cừ, Cao đẳng Sư phạm, THPT Nguyễn Huệ, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Vũng Tàu, THPT Hòa Hội... Đặc biệt, Công đoàn trường THPT Nguyễn Du đã vận động 18 thầy cô giáo đăng ký hiến tạng-một nghĩa cử hết sức cao đẹp và nhân văn.

Thầy cô Trường THPT Nguyễn Huệ tham gia hiến máu tình nguyện

Với những nỗ lực của các cấp công đoàn trong toàn Ngành, nhiệm kỳ qua,  12/12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2022 đề ra đều đạt và vượt. CĐGD tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh…

Đến nay, sau 6 kỳ đại hội, Công đoàn ngành Giáo dục đã có một lực lượng CBCĐ trẻ, năng động, nhiệt tình, nhưng nền móng của tổ chức CĐGD tỉnh nhà có được là từ những ngày đầu tiên, sơ khai với những lãnh đạo lão thành như thầy Nguyễn Hồng Tuấn, thầy Ngô Thành, thầy Vũ Phiến, thầy Lê Huy Luyện…đã từng trải qua những trọng trách trong công tác Đảng, chính quyền và đặc biệt là trong việc xây dựng, đặt những nền móng vững chắc cho CĐGD tỉnh BR- VT từ những ngày đầu tiên sau 30/4/1975.  Trong dòng chảy chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam, với sự nối tiếp các thế hệ CBCĐ, tin rằng CĐGD tỉnh BR- VT sẽ ngày càng có những bước tiến bền vững, nêu cao truyền thống của tổ chức công đoàn, truyền thống ngành giáo dục, hoàn thành thành tốt sứ mạng của một tổ chức chính trị xã hội đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần vào sự nghiệp chung vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”./.

                                                   (TT- CĐGD tỉnh BR-VT)

 

  


Các tin khác
Khối thi đua số 3 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các trường đại học, học viện khác trong cả nước tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Văn hoá nhà trường sư phạm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (11/05/2023)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tích cực tham gia Chương trình "01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", phấn đấu vượt mức chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn (28/04/2023)
Công đoàn Trường THPT Cẩm Bình xứng đáng là CĐCS tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022 (27/04/2023)
HIỆU QUẢ CỦA MỘT PHONG TRÀO (07/04/2023)
Quả ngọt từ mô hình “Trường học hạnh phúc” (05/03/2023)
Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) tổ chức gặp gỡ, đối thoại nhà giáo và học sinh với chủ đề “văn hoá nhà trường" (03/10/2022)
Phát huy dân chủ và vai trò của tổ chức công đoàn trong hội nghị cán bộ, viên chức tại các đơn vị trực thuộc CĐGD tỉnh Lâm Đồng (25/09/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre với chương trình “Máy tính cho em” (13/09/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái: 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 (05/09/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái Sức mạnh lan tỏa từ một Chương trình (27/07/2022)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18102456
Online: 92
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn