logo Giới thiệu Công đoàn Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc

Danh sách công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Họ và tên

Chức vụ công đoàn

Điện thoại

1

CĐ Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch

0913.236.650

Nguyễn Thị Hoàng Liên

Phó Chủ tịch

0936.234.533

2

CĐ Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hà

Chủ tịch

0913.073.591

Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch

0912.805.696

3

CĐ Đại học Đà Nẵng

Trần Hữu Phúc

Chủ tịch

0913.465.993

Lê Khánh Toàn

Phó Chủ tịch

0913.469.869

Phan Kim Tuấn

Phó Chủ tịch

0945.289.999

4

CĐ Đại học Huế

Nguyễn Duân

Chủ tịch

0983.037.595

Nguyễn Công Hào

Phó Chủ tịch

0914.019.520

Trần Đăng Huy

Phó Chủ tịch

0913.439.282

5

CĐ Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Trịnh Hoài Thu

Chủ tịch

0913.379.709

Đinh Minh Tùng

Phó Chủ tịch

0913.381.214

Nguyễn Sinh Thành

Phó Chủ tịch

0982.039.622

6

CĐ Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Nguyễn Quốc Hồng

Chủ tịch

0913.319.161

Nguyễn Ngọc Mỹ

Phó Chủ tịch

0989.091.170

7

CĐ Tạp chí Giáo dục

Nguyễn Huy Hùng

Chủ tịch

0904.222.694

8

CĐ Báo Giáo dục và Thời đại

Trần Thị Ngọc Nam

Chủ tịch

0982.435.555

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch

0396.289.919

9

CĐ Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

Nguyễn Viết Khiêm

Chủ tịch

0912.669.433

10

CĐ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Dương Quang Ngọc

Chủ tịch

0989.096.015

Trần Thị Hương Giang

Phó Chủ tịch

0968.715.166

11

CĐ Học viện Quản lý Giáo dục

Phạm Thùy Thu

Chủ tịch

0912.075.615

Hoàng Thị Ái Vân

Phó Chủ tịch

0913.583.885

12

CĐ Trường Đại học Mở Hà Nội

Nguyễn Minh Phương

Chủ tịch

0988.583.699

Lương Tuấn Long

Phó Chủ tịch

0915.268.826

13

CĐ Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bùi Đức Hùng

Chủ tịch

0913.325.018

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

0988.355.343

14

CĐ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Nguyễn Hữu Đồng

Chủ tịch

0903.284.000

Hồ Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch

0913.347.889

Phạm Thị Huyền

Phó Chủ tịch

0948.658.802

15

CĐ Trường Đại học Giao thông vận tải

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

0989.304.515

Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ tịch

0903.290.668

Trần Thế Truyền

Phó Chủ tịch

0912.009.805

16

CĐ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Nguyễn Việt Hà

Chủ tịch

0975.685.159

Hồ Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch

0983.387.367

17

CĐ Trường Đại học Thương mại

Nguyễn Viết Thái

Chủ tịch

0984.908.899

Đặng Thị Hoa

Phó Chủ tịch

0972.177.686

18

CĐ Trường Đại học Ngoại Thương

Phùng Mạnh Hùng

Chủ tịch

0964.908.999

Đào Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

0836.696.691

19

CĐ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Ngọc Lâm

Chủ tịch

0938.124.983

Hà Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch

0989.098.985

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Chủ tịch

0888.181.118

20

CĐ Trường Đại học Hà Nội

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

0904.220.574

Tăng Bá Hoàng

Phó Chủ tịch

0936.320.333

21

CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cao Tuấn Anh

Chủ tịch

0913.063.434

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Chủ tịch

0912.598.119

Trần Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch

0912.319.099

22

CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bùi Kiên Cường

Chủ tịch

0988.730.578

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch

0987.002.279

23

CĐ Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội

Lê Học Liêm

Chủ tịch

0934.388.388

Mai Thị Ngoãn

Phó Chủ tịch

0773.225.888

24

CĐ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Bùi Anh Khoa

Chủ tịch

0989.781.661

Nguyễn Mạnh Thẩm

Phó Chủ tịch

0904.804.978

25

CĐ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật  Hưng Yên

Nguyễn Thị Thúy

Chủ tịch

0962.490.411

Nguyễn Viết Ngư

Phó Chủ tịch

0986.291.889

26

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 

Trần Bá Điều

Chủ tịch

0915.165.265

Phan Thị Tố Trinh

Phó Chủ tịch

0382.123.690

27

CĐ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Nguyễn Văn Định

Chủ tịch

0916.952.666

Trịnh Thị Hà

Phó Chủ tịch

0983.181.107

28

CĐ Trường Đại học Tây Bắc

Vũ Mạnh Cường

Chủ tịch

0984.198.777

Lò Thị Mai Thu

Phó Chủ tịch

0912.318.525

29

CĐ Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Lưu Thị Thu Hoài

Chủ tịch

098.2277.109

Lương Văn Điện

Phó Chủ tịch

0919.286.562

30

CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Phạm Trần Hồng Hà

Chủ tịch

0972.479.918

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó Chủ tịch

0912.610.526

31

CĐ Trường Hữu nghị T78

Nguyễn Thị Hồng Minh

Chủ tịch

0973.398.898

Ma Thị Duyên

Phó Chủ tịch

0986.065.546

32

CĐ Trường Hữu nghị 80

Phùng Đăng Dũng

Chủ tịch

0988.148.421

Trịnh Thị Phương Hoa

Phó Chủ tịch

0977.554.601

33

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Lê Văn Sơn

Chủ tịch

0915.457.017

Mai Thị Thanh

Phó Chủ tịch

0979.422.456

34

CĐ Trường Đại học Vinh

Phạm Thị Bình

Chủ tịch

0983.551.387

Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Chủ tịch

0932.341.888

Nguyễn Hồng Soa

Phó Chủ tịch

0904.789.191

35

CĐ Trường Đại học Quy Nhơn

Hoàng Quý Châu

Chủ tịch

0983.311.034

Phạm Thị Bích Duyên

Phó Chủ tịch

0379.112.626

36

CĐ Trường Đại học Nha Trang

Trần Trọng Đạo

Chủ tịch

0914.200.088

Đỗ Quốc Việt

Phó Chủ tịch

0941.116.886

37

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

Phan Thị Thu Hương

Chủ tịch

0903.585.478

Trần Thị Tố Phượng

Phó Chủ tịch

0988.201.498

38

CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Thiều Châu Thanh

Chủ tịch

0905.308.268

Hà Thị Mai Thanh

Phó Chủ tịch

0935.296.522

39

CĐ Trường Đại học Đà Lạt

Lê Thị Quỳnh Hảo

Chủ tịch

0983.060.011

Phan Hoàng Đại

Phó Chủ tịch

0986.663.636

40

CĐ Trường Đại học Tây Nguyên

Phạm Trọng Lượng

Chủ tịch

0915.855.887

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Chủ tịch

0919.356.677

41

CĐ Trường Đại học Cần Thơ

Dương Thị Tuyền

Chủ tịch

0969.965.577

Nguyễn Văn Duyệt

Phó Chủ tịch

0918.724.633

42

CĐ Trường Đại học Đồng Tháp

Phạm Văn Hiệp

Chủ tịch

0945.193.968

Trần Văn Luận

Phó Chủ tịch

0947.272.224

43

CĐ Khách sạn Hoa Phượng Đỏ

Lê Thị Hải

Chủ tịch

0906.695.868

Phạm Thị Thảo

Phó Chủ tịch

0898.203.789

44

CĐ Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Chung Thị Vân Anh

Chủ tịch

0396.822.583

Nguyễn Lý Xuân Minh

Phó Chủ tịch

0815.101.979

45

CĐ Trường Đại học Lạc Hồng

Đặng Đại Hùng

Chủ tịch

0909.080.645

Trần Thị Thiên Thanh

Phó Chủ tịch

0909.290.939

46

CĐ Trường Đại học Phan Thiết

Lâm Ngọc Điệp

Chủ tịch

0983.899.193

Võ Khắc Trường Thanh

Phó Chủ tịch

0767.896.999

47

CĐ Trường Đại học Phú Xuân

Châu Thị Dung

Chủ tịch

0914.426.283

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

0913.650.116

48

CĐ Trường Đại học Kiên Giang

Ngô Văn Thiện

Chủ tịch

0986.244.354

Trần Thị Ánh

Phó Chủ tịch

0989.220.266

49

CĐ Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Lê Hoài Linh

Chủ tịch

0983.775.094

Lê Duy Viên

Phó Chủ tịch

0988.790.526

50

CĐ Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ HN

Nguyễn Hữu Chiến

Chủ tịch

0913.212.522

Lưu Thị Hạnh

Phó Chủ tịch

0981.592.188

Trần Minh Hảo

Phó Chủ tịch

0904.333.944

51

CĐ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Phạm Thúy Hà

Chủ tịch

0984.970.079

52

CĐ Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Vũ Thị Kim Khuyên

Chủ tịch

0913.237.089

53

CĐ Trường Đại học Đông Đô

Vương Thị Hà

Chủ tịch

0977.820.313

Nhữ Kim Huế

Phó Chủ tịch

0983.662.340

54

CĐ Trường Đại học Thăng Long

Phạm Thị Thúy Vân

Chủ tịch

0983.609.856

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

0975835865

55

CĐ Trường Đại học Lương Thế Vinh

Nguyễn Văn Luật

Chủ tịch

0947.900.831

56

CĐ Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Hoàng Văn Chung 

Chủ tịch

0936.606.655

Hoàng Thị Tuyến

Phó Chủ tịch

0972.469.681

57

CĐ Trường Đại học Phenikaa 

Phương Đình Tâm

Chủ tịch

0906.158.386

Nguyễn Tiến Cường

Phó Chủ tịch

0912.525.636

58

CĐ Trường Đại học Đại Nam

Đinh Quang Hùng

Chủ tịch

0984.386.389

Nguyễn Thị Hương Lê

Phó Chủ tịch

0913.036.283

59

CĐ Trường Đại học Trương Vưng

Trịnh Minh Trường

Chủ tịch

0935.097.961

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

0944.036.724

60

CĐ Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Quách Anh Dũng

Chủ tịch

0988.537.306

Kiều Vũ Adrơng

Phó Chủ tịch

0971.641.234

 

   Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18013523
Online: 878
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn