logo Giới thiệu Danh bạ tổ chức Văn phòng và các ban CĐGD Việt Nam

Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Văn phòng
Email:
vanphong@congdoangdvn.org.vn
1  Trần Thị Hạnh  Chánh Văn phòng  CQ:
 DĐ: 093 671 0666
2  Vũ Thị Ngọc  Phó Chánh Văn phòng  CQ:
 DĐ: 091 967 6417
3  Nguyễn Việt Dũng  Phó Chánh Văn phòng  CQ:
 DĐ: 
097 845 4383
4  Nguyễn Thị Thanh  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 098 313 0695
5  Nguyễn Thị Thu Hạnh  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 090 499 6937
6  Phạm Lan Anh  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 098 402 0226
7  Nguyễn Quốc Huy  Nhân viên  CQ:
 DĐ: 090 491 1363
8  Vương Tuấn Thịnh  Nhân viên   CQ:
 DĐ: 036 761 9914
9  Đào Trọng Vỹ  Nhân viên   CQ:
 DĐ: 091 729 0587
10  Nguyễn Đình Triệu  Nhân viên   CQ:
 DĐ: 094 882 7476
11  Phan Thị Kim Huế  Nhân viên   CQ:
 DĐ: 091 463 5423
Ban Tổ chức - Kiểm tra
Email:
bantochuc@congdoangdvn.org.vn
1  Trần Mạnh Thắng  Trưởng ban - Chủ nhiệm UBKT  CQ: 024. 3823 0016
 DĐ: 091 250 1959
2  Trần Thị Yến  Phó Trưởng ban - Phó Chủ nhiệm UBKT  CQ: 024. 3823 7276
 DĐ: 098 877 7845
3  Đặng Thị Phương Thảo  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 091 119 1150
4  Nguyễn Trọng Khôi  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 094 642 5856
Ban Tuyên giáo - Nữ công
Email:
tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn
1  Lương Thị Việt Hà  Trưởng ban  CQ: 024. 3734 0281
 DĐ: 093 618 0096
2  Nguyễn Trung Tuyển  Chuyên viên   CQ:
 DĐ: 089 889 5599
3  Nguyễn Thị Thu Thủy  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 038 416 0469
4  Tạ Thị Thu Hằng  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 091 858 0656
5  Lê Thị Hà My  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 090 623 0239
6  Nguyễn Văn Phong  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 0857 699 555
Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động
Email:
chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn
1  Vũ Thị Thúy Hà  Phó Trưởng ban  CQ:
 DĐ: 097 938 8066
2  Tạ Xuân Giang  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 096 305 1386
3  Đồng Hoài Thu  Chuyên viên  CQ:
 DĐ: 096 254 9994

  Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Khoá XVI
  Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐGDVN - Khóa XVI (Nhiệm kỳ: 2023 - 2028)
  Danh sách UBKT CĐGDVN - Khóa XVI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18013697
Online: 910
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn