logo Giới thiệu Danh bạ tổ chức Thường trực CĐGD Việt Nam

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Khoá XVI (Nhiệm kỳ: 2023 – 2028)

 

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
khóa XIII
Chủ tịch: TS. Nguyễn Ngọc Ân

Email: nnan@moet.gov.vn
Điện thoại: 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch: TS. Đặng Hoàng Anh


Email: dhanh@moet.edu.vn
Điện thoại: 024 37334520

 

 

 

 
 
 
Phó Chủ tịch: Ths. Lê Thị Mai Oanh

Email: ltmoanh@moet.edu.vn
Điện thoại: 024 37341775
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐGDVN - Khóa XVI (Nhiệm kỳ: 2023 - 2028)
  Danh sách UBKT CĐGDVN - Khóa XVI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18102295
Online: 20
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn