logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
(15:58, 23/01/2019)

Sáng ngày 18/1/2019 tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua  “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An; Chủ tịch CĐGD Việt Nam Vũ Minh Đức, đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và 260 đại biểu đại diện CĐGD các tỉnh, thành phố, các đại học Quốc gia, đại học Vùng, các trường ĐH, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

 

Quang cảnh Hội Nghị

Trong báo cáo Tổng kết Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam đã chỉ rõ những kết quả nổi bật: Sau 10 năm tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động và 02 năm triển khai Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ CBNGNLĐ về rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, đào tạo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều trường học, cơ sở giáo dục đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CBNGNLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động, Phong trào thi đua được phát hiện, biểu dương kịp thời. Đó là những tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, tinh thần say mê, bền bỉ, cần cù và sáng tạo trong lao động sư phạm; yêu nghề, yêu người, tận tâm với sự nghiệp trồng người đã tác động rất lớn đến sự hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, thời gian qua hoạt động của một số đơn vị chưa hiệu quả; việc xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa đưa ra được chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả CVĐ; công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp và các tổ chức khác trong nhà trường trong công tác chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thực sự rõ nét, chưa được thể hiện bằng văn bản pháp lý; tuyên truyền, GD còn chưa thường xuyên, một bộ phận nhà giáo chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của CVĐ và Phong trào thi đua; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của nhà giáo, cán bộ quản lý GD về CVĐ và phong trào thi đua ở một vài đơn vị chưa được chú trọng; công tác tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, để CVĐ và phong trào thi đua thời gian tới đạt được hiệu quả hơn, Công đoàn các đơn vị cần kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, Phong trào thi đua, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong BCĐ. CBQL và cán bộ CĐGD các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, lồng ghép việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong Ngành. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Văn hóa ứng xử trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tọa đàm, hội thảo về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và phát huy phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo của các nhà giáo tiêu biểu; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào Lao động sáng tạo, ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Phong trào thi đua của các đơn vị và tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc đã không ngừng học tập nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để phục vụ cho công tác giảng dạy, chú trọng nâng cao trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn đào tạo, đạt theo chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV, giảng viên ở các đơn vị, trường học, các địa phương được quan tâm, triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV, giảng viên được tham gia các khóa đào tạo, bối dưỡng, tập huấn trong nước và nước ngoài...Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Toàn ngành GD đang chung sức thực hiện Nghị quyết 29 của BCH TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; để góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, CĐGD Việt Nam cần phối hợp với CĐGD các tỉnh, thành phố, các cơ sở GD tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua và CVĐ, trọng tâm là thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và CVĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu chỉ đạo

Các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao nghiên cứu khoa học, phương pháp giảng dạy… hơn nữa của  CVĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong thời gian tới... (Ảnh)

Tại Hội nghị, 7 tập thể được nhận Cờ thi đua, 91 tập thể và 189 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp trong CVĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

Đ/c Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân tiêu biểu

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân tiêu biểu

Ban TG-NC CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019 (23/01/2019)
Sức lan tỏa mạnh mẽ từ Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” (21/01/2019)
(GD&TĐ) CĐGD Việt Nam chuyển từ cơ chế chỉ đạo hành chính sang cơ chế phục vụ hỗ trợ (19/01/2019)
(GD&TĐ)Phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ (04/01/2019)
(GD&TĐ)Nâng cao năng lực cán bộ nữ công công đoàn cơ sở (29/12/2018)
(LĐ)CĐ Giáo dục VN và CĐ Y tế đẩy mạnh chăm lo CNVCLĐ trong ngành (14/12/2018)
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các trường đại học ngoài công lập” (09/12/2018)
Hướng dẫn quy chuẩn Huy hiệu Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua (03/12/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam ký Quy chế phối với Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ, giai đoạn 2018 - 2023 (03/12/2018)
Hội nghị tập huấn Cộng tác viên tuyên truyền, dư luận xã hội (29/11/2018)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17856971
Online: 76
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn