logo Tin hoạt động Tin nổi bật

(GD&TĐ)Đồng hành vì sự nghiệp giáo dục - mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ Công đoàn ngành
(09:02, 03/09/2018)
GD&TĐ - Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại đã có cuộc trò chuyện với TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Giáo dục.
 
TS Vũ Minh Đức (hàng 2, thứ 2 từ trái qua phải) tặng quà, động viên cán bộ giáo viên huyện Chương Mỹ (Hà Nội)
Bộ GD&ĐT đã có Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trên cơ sở đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Giáo dục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì?
- Năm học 2018 - 2019 diễn ra trong điều kiện kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục ổn định. Ngành Giáo dục phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về những nhiệm vụ của ngành trong năm học 2018 - 2019; Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn Giáo dục triển khai một số chương trình công tác trọng tâm.
 
Trước hết, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với chuyên môn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí trong đội ngũ nhà giáo, người lao động về những yêu cầu, nhiệm vụ của đổi mới GD-ĐT. Bám sát chủ trương rà soát quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo của ngành và yêu cầu theo Nghị quyết của Trung ương Đảng.
 
Cùng với đó, các cấp Công đoàn cần làm cho việc đổi mới trở thành việc làm tự giác, là nhu cầu của bản thân mỗi nhà giáo, người lao động trong ngành; tạo bước nhận thức mới cho giáo viên, giảng viên về yêu cầu của người thầy trong giáo dục ở cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 
Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tính chuẩn mực và gương mẫu trong lối sống của nhà giáo, người lao động trong các nhà trường.
 
Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo Công đoàn các nhà trường triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học một cách thiết thực và hiệu quả; hạn chế tới mức thấp nhất những hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo trong các nhà trường.
 
Chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho cán bộ nhà giáo, người lao động cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Giáo dục. Vậy trong năm học mới 2018 - 2019, nhiệm vụ này được Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo thực hiện như thế nào, thưa TS?
 
    “Năm học 2018 - 2019, các cấp Công đoàn Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ trong giai đoạn mới”.
TS Vũ Minh Đức
- Năm học 2018 - 2019, các cấp Công đoàn Giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện công tác chăm lo; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tham gia nghiên cứu, tổ chức thảo luận, góp ý và đề xuất các chế độ, chính sách mới đối với đội ngũ nhà giáo.
 
Mặt khác, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên, đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những áp lực của nhà giáo; hỗ trợ kịp thời đối với những nhà giáo chuyển đổi công tác theo yêu cầu; tiếp tục vận động quyên góp, hỗ trợ xây nhà công vụ, nhà mái ấm công đoàn, thiết chế văn hóa và điều kiện làm việc cho các nhà trường; quan tâm đến CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro; phát huy các chương trình ưu đãi đã ký kết và tìm kiếm thêm chương trình ưu đãi mới nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên.
 
Cùng với đó, duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; Quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và lao động trong ngành Giáo dục”; tham gia tích cực công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng xã hội học tập; công tác từ thiện, nhân đạo. Phối hợp tổ chức tôn vinh, khen thưởng CBNGNLĐ tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
Song song với nhiệm vụ trên, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện; chủ động tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ngoài ra, phối hợp với thủ trưởng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; tham gia xây dựng các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường tổ chức đối thoại; ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với các đơn vị ngoài công lập; thực hiện công tác tư vấn pháp luật.
 
Triển khai hiệu quả công tác bảo hộ, vệ sinh an toàn lao động, an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của nhà giáo, người lao động; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, sáng tạo, mô phạm. Chủ động nghiên cứu tình hình quan hệ lao động mới khi các nhà trường chuyển sang cơ chế tự chủ đại học, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định trong nhà trường.
 
Được biết, những năm vừa qua, các hoạt động của công đoàn thường gắn với hoạt động chuyên môn. Vậy trong năm học mới 2018 - 2019, các hoạt động này sẽ được triển khai thực hiện như thế nào, thưa TS?
 
- Đúng vậy! Năm học mới 2018 - 2019, chúng tôi chỉ đạo Công đoàn Giáo dục các cấp tích cực, chủ động tham gia quản lý, tổ chức các hoạt động gắn với chuyên môn, tiếp tục tham gia vào quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách của nhà giáo, người lao động, khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng.
 
Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục các cấp sẽ phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm, năng lực ứng xử văn hóa;
 
Bên cạnh đó, vận động đội ngũ giảng viên ở các trường đại học đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận, tìm hiểu và ứng dụng các chương trình đào tạo tiên tiến; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; trọng tâm là nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phát huy vai trò các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển, tăng cường các sản phẩm đổi mới, sáng kiến có hiệu quả được áp dụng vào quản lý, giảng dạy và công tác; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
 
Trong năm học này, chúng tôi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở; lấy việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động.
 
Theo đó, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị; tập trung vào các kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; kiến thức pháp luật; năng lực tư vấn, hướng dẫn đoàn viên, người lao động và công đoàn cấp dưới; năng lực bảo vệ người lao động; kỹ năng thương lượng và đàm phán….
 
Trong điều kiện mới của ngành Giáo dục cũng như của tổ chức Công đoàn; “Đồng hành vì sự nghiệp giáo dục đào tạo” vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục.
 
Xin cảm ơn ông!
 
Tin: Hải Mình (thực hiện) (Báo GD&TĐ)

  


Các tin khác
Vượt khó đón năm học mới cùng Ngành giáo dục vùng lũ Lai Châu (29/08/2018)
Chung tay nhắn tin bình chọn VTV Awards 2018 (04/08/2018)
Lãnh đạo CĐGD Việt Nam làm việc và gặp gỡ giáo viên hợp đồng lao động tại huyện Thanh Oai, Hà Nội (31/07/2018)
(GD&TĐ)Công đoàn Giáo dục Việt Nam lên tiếng về vụ việc giáo viên hợp đồng tại Thanh Oai (28/07/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam viếng Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giáo dục tại Tây Ninh (27/07/2018)
Hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 và sơ kết Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW (26/07/2018)
(GD&TĐ)Hoạt động Công đoàn Giáo dục nhiều đổi mới và đột phá (24/07/2018)
(LĐ) Công đoàn ngành Giáo dục ký kết hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên (06/07/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam kí kết hợp tác truyền thông với Báo Giáo dục và Thời đại (17/06/2018)
(GD&TĐ)Khánh thành nhà công vụ giáo viên trên quê hương anh hùng Nguyễn Đức Cảnh (31/05/2018)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17985367
Online: 307
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn