logo Chuyên đề Công tác Tài chính

VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
(14:06, 27/07/2018)

VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN

KIỂM TRA KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (có hiệu lực từ ngày 01/5/2018).

Điều 14 “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán” thì các mức phạt cụ thể như sau.

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;

- Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.

Điều 55 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP về “Xử phạt hành vi vi phạm quy định liên quan đến cuộc kiểm toán”.

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không giải trình hoặc giải trình không đầy đủ, đúng thời gian quy định về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc kiểm toán theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề hoặc doanh nghiệp kiểm toán;

- Mua chuộc, hối lộ, thông đồng với thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo kiểm toán;

- Đe dọa, trả thù, ép buộc thành viên tham gia cuộc kiểm toán nhằm làm sai lệch kết quả kiểm toán;

- Che giấu hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

- Cản trở công việc và có hành vi hạn chế phạm vi cuộc kiểm toán./.

VỀ CÁCH KÝ “CHỮ KÝ’ ĐỂ KHÔNG BỊ PHẠT

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt trường hợp kế toán ký chữ ký không giống nhau sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

- Tại Khoản 1 Điều 19 của Luật kế toán 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) quy định: “Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất”.

- Tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2018) quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký”.

Tư vấn của thuvienphapluat như sau: Pháp luật hiện hành chỉ xử phạt hành vi cùng một người mà “có chữ ký không thống nhất “ hoặc “không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký” chứ không hề bắt buộc kế toán phải có “chữ ký giống nhau 100%”. Bởi lẽ, thực tế, đối với mỗi người, tại các thời điểm khác nhau chữ ký có thể không hoàn toàn giống hệt nhau, mà có thể xê dịch chút ít (như là lúc lên cao, lúc nghiêng, lúc hơi ngắn, có nét hơi nhạt,…) miễn sao khi nhìn vào có thể nhận thấy đây là chữ ký giống với chữ ký đã đăng ký, các chữ ký đó là cùng một người ký.

Cụ thể về 11 lỗi về “chữ ký” sẽ bị phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt

1

Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền

Cảnh cáo

2

Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy

1 – 2 triệu đồng

3

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)

1 – 2 triệu đồng

4

Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định

1 – 2 triệu đồng

5

Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

3 – 5 triệu đồng

6

Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

3 – 5 triệu đồng

7

Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

5 – 10 triệu đồng

8

Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

5 – 10 triệu đồng

9

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

5 – 10 triệu đồng

10

Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định

5 – 10 triệu đồng

11

Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

20 – 30 triệu đồng

 

 

  


Các tin khác
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN (22/05/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17715055
Online: 2339
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn