logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

 
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ngày 30 tháng 08 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018.
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khoá XIV, ngày 20 tháng 7 năm 2013, tại Đà Lạt, Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam Thông báo phân công nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo có đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng và các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo; về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ khóa XIV. Đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo với Ban Cán sự Đảng về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018

1 2
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18013400
Online: 837
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn