logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

 
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO (về tình hình tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2016-2017)
Bảng tổng hợp danh sách các đơn vị đã nộp báo cáo về tình hình tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2016-2017 (Theo Công văn số 204/CĐN-CSPL ngày 22/8/2016 của CĐGDVN)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017
Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống CĐGD Việt Nam, Ban Chính sách - Pháp luật đã tập hợp đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 của các đơn vị tính đến ngày 01/12/2016. Cụ thể:
Thông báo Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016 - 2017
CĐGD Việt Nam thông báo đến CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam (gọi chung Công đoàn các đơn vị) về việc thực hiện hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017 như sau:
Dự kiến Danh sách phân công hỗ trợ giáo dục các tỉnh khó khăn năm học 2016 - 2017
Sau khi triển khai Công văn số: 199/CSPL-CĐN ngày 17/8/2016 về việc báo cáo nhu cầu được hỗ trợ năm học 2016-2017 và Công văn số: 200/CSPL-CĐN ngày 17/8/2016 về việc báo cáo dự kiến thực hiện hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn năm học 2016-2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổng hợp và dự kiến phân công hỗ trợ trong năm học 2016-2017 như sau:
Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng
Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày 09/8/2016, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc chấm điểm "LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016". Hội đồng thi đua khen thưởng thông báo kết quả. Đề nghị các đơn vị theo dõi nếu có ý kiến phản hồi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luât) trước ngày 15/8/2016. Trân trọng!
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Căn cứ kết quả họp xét khen thưởng năm học 2015 - 2016 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày 07/7/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả như sau:
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016
Từ tháng 01/2016, Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13 và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trong đó quy định việc đóng BHXH theo mức thu nhập; trợ cấp mất việc; chế độ nghỉ thai sản; điều chỉnh cách tính lương hưu. Nghị quyết số 99/2015/QH13 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 quy định tăng lương tối thiểu vùng; Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Nghị định số 113/2015/NĐ-CP về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo,... Cụ thể như sau:
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016.

1 2 3
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17675353
Online: 1394
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn