logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái: 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012
(10:40, 05/09/2022)

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Năm 2013 cũng là năm mà Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành.

Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, mặt khác thiên tai, dịch bệnh trong những năm qua đã có tác động mạnh mẽ, gây nhiều khó khăn cho hoạt động công đoàn và đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngành GD&ĐT trong tỉnh. Ngay từ khi Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực thi hành, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở GD&ĐT, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, trường học và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBNGNLĐ, sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành, do đó các nhiệm vụ công tác hàng năm đã được triển khai thực hiện vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm đã đề ra.

Đ/c Nguyễn  Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn ngành Giáo dục

Theo đó, Công đoàn ngành đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, làm tốt việc thực hiện quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của (NLĐ) thông qua việc chủ động chỉ đạo, triển khai việc tổ chức cho CBNGNLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đội ngũ nhà giáo, công nhân và công đoàn; tham gia xây dựng nghị quyết, đề án, quy chế, kế hoạch của Ngành…; phối hợp chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trường học; tăng cường công tác tư vấn pháp luật; chủ động đề xuất với chuyên môn bố trí, sắp xếp công việc CBNGNLĐ đảm bảo thích hợp, hiệu quả; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho nhà giáo được học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBNGNLĐ và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”; động viên, khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; thăm và tặng quà đoàn viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và mắc Covid-19; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT; ký kế hoạch phối hợp và triển khai các Chương trình phúc lợi cho đoàn viên;…. Trong 10 năm đã đã giúp trên 20 nghìn lượt CBNGNLĐ và học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, học tập.

Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CBNGNLĐ

Hoạt động Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực; trong 10 năm công đoàn giáo dục các cấp trong tỉnh đã tiến hành trên 1.500 cuộc kiểm tra, giám sát; nội dung và phương thức trong công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều đổi mới, cơ bản bám sát theo những nhiệm vụ trọng tâm của UBKT công đoàn cấp trên, đồng thời gắn với tình hình cụ thể ở mỗi cấp để tổ chức triển khai thực hiện; tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mặc dù còn nhiều khó khăn do thiếu giáo viên nhưng việc tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn hoạt động; các chế độ phụ cấp, chế độ giảm trừ giờ đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách được thực hiện theo quy định hiện hành.

Mặt khác, Công đoàn ngành đã chủ động thực hiện quy chế phối hợp; đồng thời cũng chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức ký quy chế phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn. Trong quá trình phối hợp, chính quyền và chuyên môn các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước; đồng thời chính quyền đã thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và lắng nghe nghiêm túc các ý kiến của công đoàn trong thực hiện dân chủ; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị; tạo điều kiện và phát huy được vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước ở địa phương, ngành.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập đó là: việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước tại đơn vị gặp nhiều khó khăn do không có nguồn NLĐ; các cơ sở giáo dục ngoài công lập mới được thành lập chủ yếu là các trường mầm non, do đó không thuộc đối tượng vận động của Công đoàn ngành. Hệ thống tổ chức Công đoàn 4 cấp như hiện nay là rất phù hợp với thực tiễn; nhưng việc giao chỉ tiêu biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách tại Công đoàn ngành là chưa phù hợp (hiện bố trí 02 cán bộ), rất khó khăn trong việc vận hành bộ máy của cơ quan Công đoàn ngành giáo dục. Mặt khác, đội ngũ cán bộ CĐCS không chuyên trách không ổn định, tạo ra khó khăn cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn giáo dục ở cả 2 cấp.

Có thể khẳng định, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ nói chung và Công đoàn ngành Giáo dục Yên Bái nói riêng; đó là sự thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công đoàn, giai cấp công nhân, NLĐ thành pháp luật; tạo hành lang pháp lý tốt nhất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Công đoàn 2012, Công đoàn ngành tiếp tục chỉ đạo CĐCS nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài cho CBNGNLĐ; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục giúp đoàn viên, NLĐ có kiến thức và bản lĩnh chính trị; nắm bắt đầy đủ, kịp thời và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy ngày càng tốt hơn bản chất giai cấp công nhân; xác định được vai trò, sứ mệnh cách mạng của mình trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần tự giác, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị, trường học, đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Bài, ảnh: Huyền Thúy, Phó Chủ tịch

 

  


Các tin khác
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái Sức mạnh lan tỏa từ một Chương trình (27/07/2022)
Ngành Giáo dục Thanh Hóa triển khai xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” (13/07/2022)
Sinh hoạt trao đổi chuyên môn trường giúp trường trong công tác ôn thi tốt nghiệp thpt năm 2022 tại tỉnh Lào Cai (19/04/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022 (16/04/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn - Một năm với nhiều dấu ấn trong hoạt động công đoàn (22/02/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả (30/01/2022)
Sôi nổi các hoạt động từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái (27/12/2021)
70 năm hành trình đầy tự hào của trường đại học Sư phạm Hà Nội anh hùng (24/11/2021)
Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2020 - 2021 (15/11/2021)
Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa 70 năm xây dựng và phát triển (29/10/2021)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17858137
Online: 607
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn