logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2018
(10:32, 02/11/2018)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 241/TB-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 31 tháng 10  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức năm 2018

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm; nhu cầu tuyển dụng công chức cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

IĐIỀU KIỆN CHUNG

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm; có lý lịch rõ ràng;

- Có đầy đủ các quyền công dân theo quy định của pháp luật; có văn bằng chứng chỉ phù hợp; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của toà án mà chưa xoá bỏ án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 TT

ĐƠN VỊ

VỊ TRÍ, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

 

1

Ban Tuyên giáo và Nữ công

Số lượng: 01 người

Vị trí:  Chuyên viên làm việc tại Ban Tuyên giáo và Nữ công CĐGD Việt Nam.

Nhiệm vụ: Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu của Lãnh đạo ban và Lãnh đạo cơ quan; quản trị Website, mạng nội bộ, facebook, fanpage của CĐGD Việt Nam; tham mưu với lãnh đạo Ban tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CBNGNLĐ thuộc Ngành.

Tiêu chuẩn: Hiểu và nắm vững Luật Lao động, Luật Công đoàn, các chế độ chính sách của Nhà nước, ngành Giáo dục và các quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

       - Có khả năng tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê công đoàn, hiểu biết về quản trị Website, mạng nội bộ; sử dụng mạng xã hội; tham mưu tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong  CBNGNLĐ;

       - Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các ngành Sư phạm, Kinh tế, Luật, Công đoàn

      - Tuổi đời: Nữ dưới 35 tuổi, Nam dưới 45 tuổi

      - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B trở lên;

      - Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, quản trị website, mạng nội bộ, mạng xã hội.

       -  Ưu tiên:

      + Người đã có thời gian làm trong hệ thống công đoàn, có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực dự tuyển từ 01 năm trở lên, có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan.

      +  Nam giới, biết lái xe ô tô, có khả năng xử lý thông tin mạng nội bộ.

 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển công chức;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6 (mẫu in sẵn), do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

4. Bản photo có công chứng bằng Đại học, các văn bằng, chứng chỉ khác; Bảng điểm kết quả học tập từng năm ở bậc Đại học;

5. Giấy khám sức khoẻ tại các cơ sở y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

6. Các giấy tờ chứng minh thuộc diện được cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có);

7. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6 (ảnh chụp trong 03 tháng gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ).

Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào bì hồ sơ có ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, danh mục tài liệu bên trong.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ:  Buổi sáng: 9h - 11h;  buổi chiều từ 14h - 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 02, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 02438230016

 

V. HÌNH THỨC, LỆ PHÍ THI TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

- Môn ngoại ngữ: thi viết  thời gian 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

- Môn tin học văn phòng: thi thực hành soạn thảo văn bản trên máy tính hoặc thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

          2. Lệ phí:

          Mức thu lệ phí căn cứ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến 500.000 đ/người.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Thời gian thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 12/2018.

2. Địa điểm thi: Tại phòng họp tầng 4 Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 02, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa,TP Hà Nội.  

VII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

2. Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

3. Thông báo tuyển dụng được niêm yết tại trụ sở Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại, website congdoangdvn.org.vn./.

                                                               

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam (b/c);

- Các ban CĐGD Việt Nam;

- Báo GD&TĐ;

- Website CĐGDVN;

- Lưu: VT, BToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

       

 

Vũ Minh Đức

 

 

  


Các tin khác
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016 (18/07/2016)
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016 (07/07/2016)
Quyết định về việc công nhận bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (04/06/2015)
Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS (18/06/2014)
Hướng dẫn Công tác xây dựng quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn ngành Giáo dục (11/04/2014)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (25/07/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17890689
Online: 6053
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn