logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016
(21:48, 11/08/2016)

Ngày 09/8/2016, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc chấm điểm "LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016". Hội đồng thi đua khen thưởng thông báo kết quả. Đề nghị các đơn vị theo dõi nếu có ý kiến phản hồi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luât) trước ngày 15/8/2016. Trân trọng!

Số TT

Tên cơ sở đào tạo

Điểm chấm lĩnh vực công tác

CỤM 1: CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TỪ HUẾ TRỞ RA 

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

        8.56

2

Trường Đại học Tây Bắc

        8.19

3

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

      10.00

4

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

      10.00

5

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

        9.19

6

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

        9.38

7

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

        9.50

8

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

        9.44

9

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

        9.59

10

Trường Đại học Thương mại

        9.81

11

Trường Đại học Ngoại thương

        9.41

12

Trường Đại học Bách Khoa

      10.00

13

Trường Đại học Xây dựng

        8.22

14

Trường Đại học Giao thông vận tải

        9.94

15

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

        9.59

16

Trường Đại học Vinh

        9.66

17

Trường Đại học Hà Nội

        9.00

18

Học viện Quản lý Giáo dục

        7.25

19

Viện Đại học Mở Hà Nội

        9.28

CỤM 2: CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

8.56

2

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

9.09

3

Trường Đại học Đà Lạt

8.53

4

Trường Đại học Tây Nguyên

9.31

5

Trường Đại học Cần Thơ

9.81

6

Trường Đại học Đồng Tháp

9.94

7

Trường Đại học Kiên Giang

6.00

8

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

9.72

9

Trường Đại học Quy Nhơn

10.00

10

Trường Đại học Nha Trang

9.50

11

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

9.94

12

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố hồ Chí Minh

9.91

13

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh

9.19

14

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

9.88

15

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

10.00

16

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

9.94

CỤM 3: 10 TRƯỜNG DÂN LẬP 

1

Trường Đại học Dân lập Đông Đô

7.00

2

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

9.94

3

Trường Đại học Dân lập Phương Đông

8.00

4

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

8.81

5

Trường Đại học Cửu Long

9.38

6

Trường Đại học Bình Dương

9.00

7

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

7.00

8

Trường Đại học Lương Thế Vinh

7.00

9

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

7.00

10

Trường Cao đẳng Dân lập Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

7.00

 

  


Các tin khác
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016 (08/07/2016)
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (31/03/2016)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016 (30/12/2015)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 (30/11/2015)
Thông báo Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam (24/07/2015)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) (17/05/2013)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC (Bài này đã đăng trên Tạp chí Lao động và Công đoàn số 498 - kỳ 2 tháng 4/2012) (26/04/2012)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18102321
Online: 53
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn