logo Tin hoạt động Tin nổi bật

Công đoàn Giáo dục Việt Nam 63 năm xây dựng và phát triển (22/7/1951 - 22/7/2014)
(09:09, 22/07/2014)
Đồng hành cùng với dân tộc và nền giáo dục cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 63 năm qua, các hoạt động của CĐGD Việt Nam luôn luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, anh dũng, kiên cường của nhân dân ta để giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà; thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; gắn liền với phong trào đấu tranh và xây dựng Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức cách mạng và đội ngũ nhà giáo Việt Nam.
Những ngày đầu mới thành lập, CĐGD Việt Nam có phạm vi tổ chức hẹp, số lượng đoàn viên ít, chất lượng chuyên môn chưa cao. Song, gắn liền với quá trình xây dựng đất nước, phát triển sự nghiệp GD&ĐT, CĐGD Việt Nam phát triển vững chắc cả về tổ chức, số lượng và chất lượng đoàn viên. CĐGD Việt Nam đã tập hợp lực lượng giáo giới Việt Nam, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vận dụng một cách sáng tạo các quan điểm đường lối giáo dục của Đảng, xây dựng đội ngũ trí thức qua từng thời kỳ để xây dựng một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phát triển như ngày nay.
 
Ảnh trao cờ thi đua nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam
 
​Được sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam đã từng bước đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, bám sát thực tiễn của đất nước, nắm vững nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và chức năng, nhiệm vụ của mình, CĐGD Việt Nam đã chủ động lựa chọn, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mình nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành; phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam trong các hoạt động giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về giáo dục, đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Luật Công đoàn và các Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn ngành Trung ương, Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định mục tiêu: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”.
Với khẩu hiệu hành động “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”. 
Nắm bắt thời cơ, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh cao cả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo là “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.

Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
Ngành Giáo dục và Đào tạo trao 1 tỉ đồng ủng hộ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam (18/07/2014)
Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức đền ơn, đáp nghĩa (16/07/2014)
Chung kết giải Cầu lông Cúp Báo Lao động năm 2014 (15/07/2014)
Hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (27/06/2014)
Khởi công xây dựng Nhà công vụ giáo viên tại Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (19/06/2014)
Chung sức vì biển đảo quê hương (12/06/2014)
Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (11/06/2014)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh vùng Tây Bắc và miền núi phía Bắc (28/05/2014)
Hội nghị ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam với 19 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (16/05/2014)
Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và tập huấn nghiệp vụ công đoàn (16/05/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18159812
Online: 760
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn