Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020)!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 46/BC - CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO

Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết

Đại hội XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2013 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23/4/2018 tại Hà Nội. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm và 7 chương trình hành động toàn khóa, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ); hàng năm cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam báo cáo đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XV, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa cuối của nhiệm kỳ.

(Báo cáo chi tiết ở file tải về)


Chi tiết file tải về:  Báo cáo số 46/BC-CĐN Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đội hội XV, nhiệm kỳ 2018-2023
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn