logo Giới thiệu Danh bạ tổ chức Thường trực CĐGD Việt Nam

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Khoá XV (Nhiệm kỳ: 2018 – 2023)
Chủ tịch: TS. Nguyễn Ngọc Ân

Email: nnan@moet.gov.vn
Điện thoại: 
 

 

 

Phó Chủ tịch: Ths. Nguyễn Thị Bích Hợp

Email: ntbhop@moet.gov.vn
Điện thoại: 024 37341775
 

 

Phó Chủ tịch: TS. Đặng Hoàng Anh
Email: dhanh@moet.edu.vn
Điện thoại: 02437334520
 

  Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐGDVN-Khóa XIV (Nhiệm kỳ: 2013 - 2018)
  Danh sách UBKT CĐGDVN - Khóa XIV (Nhiệm kỳ 2013-2018)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 16788735
Online: 853
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn