logo Giới thiệu Công đoàn Giáo dục các Tỉnh/TP TƯ

Danh sách công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh CĐ

1. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình

1

Hà Đức Hạnh

CĐGD tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch

2

Lê Thị Thúy Hường

CĐGD tỉnh Hòa Bình

Phó Chủ tịch

3

Trần Mạnh Hà

Trưởng phòng TCCB Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

4

Kiều Xuân Định

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

2. Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình

1

Nguyễn Tuấn Minh

CĐGD tỉnh Ninh Bình

Chủ tịch

2

Phạm Thị Nhẫn

CĐGD tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch

3

Phan Thị Sơn

Trường THPT Lương Văn Tụy

Chủ nhiệm UBKT

4

Phạm Thị Thanh Hoa

CT CĐ Trường Trần Hưng Đạo

Phó CN UBKT

3. Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Thuận

1

Phan Chánh Thảo

CĐGD tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch

2

Đinh Thị Sơn Thái

CĐGD tỉnh Ninh Thuận

PCT, CN UBKT

4. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam

1

Trần Văn Hiếu

CĐGD tỉnh Hà Nam

Chủ tịch

2

Nguyễn Thúy Hường

Phó P. GD&ĐT huyện Thanh Liêm

PCT, CN UBKT

5. Công đoàn Giáo dục tỉnh Tây Ninh

1

Bùi Ngọc Ân

CĐGD tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch

2

Nguyễn Hồng Trầm

CĐGD tỉnh Tây Ninh

PCT, CN UBKT

6. Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau

1

Đặng Thùy Phương

CĐGD tỉnh Cà Mau

Chủ tịch

2

Lê Thị Vũ Khúc

CĐGD TP. Cà Mau

Phó Chủ tịch

3

Dương Chí Tâm

Trưởng phòng Pháp chế Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

4

Đỗ Công Phán

CTCĐ Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Phó CN UBKT

7. Công đoàn Giáo dục tỉnh Cao Bằng

1

Đỗ Ngọc Duyên

CĐGD tỉnh Cao Bằng

Chủ tịch

2

Lê Thị Thu

CĐGD tỉnh Cao Bằng

PCT, CN UBKT

8. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Cạn

1

Phan Ngọc Tuệ

CĐGD tỉnh Bắc Cạn

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Ngọc

CĐGD tỉnh Bắc Cạn

Phó Chủ tịch

3

Nông Thị Hồng

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

9. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre

1

Phạm Nghi Tiện

Chủ tịch, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre

Chủ tịch

2

Lê Thị Băng Tuyền

Giáo viên, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Chủ nhiệm UBKT

3

Nguyễn Trung Bắc

Phó Chánh Thanh tra, Sở GD và ĐT

Phó CN UBKT

10. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Ninh

1

Nguyễn Văn Quyết

CĐGD tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch

2

Phùng Thế Chung

CĐGD tỉnh Bắc Ninh

PCT, CN UBKT

3

Đào Thị Thúy Nga

CĐGD tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch

11. Công đoàn Giáo dục tỉnh Thanh Hóa

1

Mai Bá Nam

CĐGD tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch

2

Lê Văn Cương

Sở GD & ĐT tỉnh Thanh Hóa

Chủ nhiệm UBKT

12. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Giang

1

Lý Thị Hà

CĐGD tỉnh Hà Giang

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Phương

CĐGD tỉnh Hà Giang

Phó Chủ tịch

 3

Lê Xuân Chung

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

4

Ngô Thị Doanh Mây

GV Trung tâm GDTX huyện Bắc Quang

Chủ nhiệm UBKT

13. Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh

1

Trần Mộng Hoài

CĐGD tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

CĐGD tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch

3

Đoàn Thị Thu Hiền

CĐGD tỉnh Quảng Ninh

PCT, CN UBKT

4

Phạm Thị Hạnh

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

14. Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắc Lắc

1

Nguyễn Đức Trản

CĐGD tỉnh Đắc Lắc

Chủ tịch

2

Đoàn Đình Duẩn

CĐGD tỉnh Đắc Lắc

PCT, CN UBKT

3

H'Yim Kđoh

Phó GĐ Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

15. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hưng Yên

1

Hoàng Thanh Hải

CĐGD tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

2

Đoàn Vân Phong

Phòng GD Trung học - GDTX

Chủ nhiệm UBKT

16. Công đoàn Giáo dục tỉnh Lai Châu

1

Đinh Trung Tuấn

Phó GĐ Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

2

Vũ Ngọc Hùng

CV Phòng TCCB, Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

17. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang

1

Lê Thị Thu Hương

CĐGD tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch

2

Giáp Văn Cử

CĐGD tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Khanh

CĐGD tỉnh Bắc Giang

Chủ nhiệm UBKT

18. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hải Dương

1

Nguyễn Thanh Bình

CĐGD tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

2

Vũ Bá Hà

Phó P. GD Huyện Gia Lộc

Chủ nhiệm UBKT

19. Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp

1

Mai Văn Bé Bảy

CĐGD tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch

2

Chiêm Ích Hiệp

CĐGD tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch

3

Phan Văn Khuyên

CĐGD tỉnh Đồng Tháp

Chủ nhiệm UBKT

4

Nguyễn Văn Công

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

20. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang

1

Kiều Văn Thọ

CĐGD tỉnh Hậu Giang

Chủ tịch

2

Võ Quốc Thoại

CĐGD tỉnh Hậu Giang

PCT, CN UBKT

21. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định

1

Nguyễn Thị Thanh

CĐGD tỉnh Bình Định

Chủ tịch

2

Trần Phan Phi Hùng

CĐGD tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch

3

Trần Phan Phi Hùng

CĐGD tỉnh Bình Định

Chủ nhiệm UBKT

4

Nguyễn Thị Hoàng

TP. GDCN - Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

22. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Phước

1

Nguyễn Thị Hoồng Cúc

CĐGD tỉnh Bình Phước

Chủ tịch

2

Đỗ Thanh Dũng

CĐGD tỉnh Bình Phước

PCT, CN UBKT

23. Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

1

Đoàn Văn Dậu

CĐGD tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch

2

Đặng Thị Hường

CTCĐ, Phó HT trường PTDTNT

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Tiến Giác

Hiệu trưởng Trường THPT Ỷ La

Chủ nhiệm UBKT

24. Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

1

Nguyễn Hữu Hùng

CĐGD TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Gái

CĐGD TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Mỹ Phi Phụng

Trường Cao đẳng Công nghệ

Phó Chủ tịch

4

Trần Vĩnh Thái

CĐGD TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm UBKT

5

Nguyễn Công Bàng

Giáo viên THPT Nguyễn Chí Thanh

Phó CN UBKT

25. Công đoàn Giáo dục tỉnh Khánh Hòa

1

Trương Minh Hà

CĐGD tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch

 2

Nguyễn Thanh Phong

CĐGD tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch

3

Lê Đình Thuần

Phó TP. Giáo dục Trung học Sở

Chủ nhiệm UBKT

26. Công đoàn Giáo dục TP. Hà Nội

1

Trần Thị Thu Hà

CĐGD TP. Hà Nội

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CĐGD TP. Hà Nội

Phó Chủ tịch

3

Trần Văn Thảnh

CĐGD TP. Hà Nội

PCT, CN UBKT

4

Hoàng Cơ Chính

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó Chủ nhiệm UBKT

27. Công đoàn Giáo dục tỉnh Lào Cai

1

Đặng Xuân Yên

CĐGD tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

2

Phạm Thị Thùy

CĐGD tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch

3

Đào Lê Huy

GV Trường THPT số 1 TP. Lào Cai

Phó Chủ tịch

4

Đỗ Quang Tám

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

28. Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên

1

Ma Đình Hiếu

CĐGD tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hồng Ngân

CĐGD tỉnh Thái Nguyên

Phó Chủ tịch

3

Đặng Bắc

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

4

Phạm Thị Thanh Nga

THPT Lương Ngọc Quyến

Phó CN UBKT

29. Công đoàn Giáo dục tỉnh Yên Bái

2

Nguyễn Thị Tám

CĐGD tỉnh Yên Bái

Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hoa Lan

Phó GĐ TT GDTX tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch

4

Dương Văn Bắc

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

30. Công đoàn Giáo dục TP. Cần Thơ

1

Lương Hiển Vinh

CĐGD TP. Cần Thơ

Chủ tịch

2

Bùi Thị Phương

CĐGD TP. Cần Thơ

Phó Chủ tịch

3

Lương Chúng

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

31. Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Bình

1

Nguyễn Tất Thiện

CĐGD tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch

2

Đỗ Thị Quế

CĐGD tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch

3

Phan Tiến Dũng

Phó TP. KHTC Sở GD&ĐT

PCT, CN UBKT

32. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương

1

Nguyễn Văn Kim

CĐGD tỉnh Bình Dương

Chủ tịch

2

Phạm Văn Thường

CĐGD tỉnh Bình Dương

PCT, CN UBKT

3

Trương Văn Hoàng

Thanh tra viên Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

33. Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắc Nông

1

Phan Thanh Thái

ĐUV, Phó CN UBKT Đảng Bộ Sở

Chủ tịch

2

Đỗ Thị Việt Hà

Phó GĐ Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

3

Lê Bá Cường

Phó TP. Giáo dục tiểu học Sở

Chủ nhiệm UBKT

4

Lê Văn Quang

Trường THPT Phan Chu Trinh

Phó CN UBKT

34. Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang

1

Lưu Nhơn Đức

CĐGD tỉnh Tiền Giang

Chủ tịch

2

Nguyên Trung Chánh

CĐGD tỉnh Tiền Giang

Phó Chủ tịch

3

Ngô Phương Đào

CĐGD tỉnh Tiền Giang

Chủ nhiệm UBKT

4

Dương Ngọc Việt

Cán bộ P. GD&ĐT huyện Chợ Gạo

Phó CN UBKT

35. Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An

1

Trần Văn Kỷ

Chủ tịch CĐGD  Nghệ An

Chủ tịch

2

Lê Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch CĐGD Nghệ An

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Lệ Thủy

Phó Chủ tịch CĐGD Nghệ An

Phó Chủ tịch

4

Lê Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch CĐGD Nghệ An

Chủ nhiệm UBKT

5

Nguyễn Văn Tâm

Phó Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ an

Phó CN UBKT

36. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Trần Thị Yến

Phó GĐ sở GDĐT BRVT

Chủ tịch

2

Nguyễn Minh Thu Thủy

CĐGD BRVT

Phó Chủ tịch

3

Khuất Cao Hạnh

Sở GDĐT BRVT

Chủ nhiệm UBKT

4

Lê Thanh Vân

CĐGD huyện Long Điền

Phó CN UBKT

37. Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Bình

1

Phạm Đồng Huynh

CĐGD tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

2

Trần Ngọc Thủy

CĐGD tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

3

Trần Thị Anh Đào

CĐGD tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

4

Vũ Duy Thanh

Chánh VP Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

38. Công đoàn Giáo dục tỉnh Kiên Giang

1

Lâm Thị Mạnh

CĐGD tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch

2

Nguyễn Thành Tấn

CĐGD tỉnh Kiên Giang

PCT, CN UBKT

3

Châu Quỳnh Dao

Hiệu trưởng

Phó CN UBKT

39. Công đoàn Giáo dục TP. Đà Nẵng

1

Hà Hội

CĐGD thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch

2

Trương Vân Quyên

CĐGD thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch

3

   

Phó Chủ tịch

4

Ngô Ngọc Hoàng Vương

TP. công tác HSSV Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

5

Nguyễn Viết Dũng

Phó TP. GDCN-GDTX Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

40. Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Yên

1

Phạm Văn Thịnh

CĐGD tỉnh Phú Yên

Chủ tịch

2

Nguyễn Ngọc Huyền

PHT Trường THPT Trần Bình Trọng

PCT, CN UBKT

41. Công đoàn Giáo dục tỉnh Sơn La

1

Cầm Thị Mai Phượng

CĐGD tỉnh Sơn La

Chủ tịch

2

Nguyễn Cảnh Hưng

CĐGD tỉnh Sơn La

PCT, CN UBKT

3

Hoàng Công Hải

TP. ĐTBD Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

42. Công đoàn Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc

1

Bành Hải Ninh

CĐGD tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch

2

Kiều Thị Ánh Nguyệt

CĐGD tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ nhiệm UBKT

43. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bạc Liêu

1

Võ Trung Hậu

CĐGD tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch

2

Liêu Bích Nga

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật

PCT, CN UBKT

44. Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh

1

Trần Xuân Thắm

CĐGD tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch

2

Nguyễn T. Nhung Quyên

CĐGD tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Xuân Trường

Phó GĐ Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Văn Nguyên

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ

Chủ nhiệm UBKT

45. Công đoàn Giáo dục tỉnh An Giang

1

Nguyễn Chí Sơn

CĐGD tỉnh An Giang

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Khỏe

CĐGD tỉnh An Giang

PCT, CN UBKT

3

Lưu Thị Thúy

CĐGD tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch

46. Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định

1

Phạm Văn Quyến

CĐGD tỉnh Nam Định

Chủ tịch

2

Đặng Nguyên Thức

CĐGD tỉnh Nam Định

Phó Chủ tịch

47. Công đoàn Giáo dục tỉnh Vĩnh Long

1

Phạm Văn Báo

CĐGD Tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch

2

Trần Thị bạch Vân

CĐGD Tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch

3

Lê Quang Phương

TP. THCS, Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

4

Trần Minh Khoa

CĐGD Tỉnh Vĩnh Long

Phó CN UBKT

48. Công đoàn Giáo dục tỉnh Lạng Sơn

1

Lê Thị Kim Hoa

CĐGD tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch

2

Lê Thị Thanh Hải

Phó CVP Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Ba

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

49. Công đoàn Giáo dục tỉnh Điện Biên

1

Nguyễn Thị Thu Phương

CĐGD tỉnh Điện Biên

Chủ tịch

2

Nguyễn Mạnh Quân

PGĐ Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

3

Đặng Thị Nhụy

Phó TP. GDTX - chuyên nghiệp

Phó Chủ tịch

4

Vũ Xuân Cường

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

50. Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị

1

Nguyễn Thanh Bình

CĐGD tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Hiếu

CĐGD tỉnh Quảng Trị

PCT thường trực

3

Hoàng Xuân Thủy

PGĐ Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch

4

Phạm Đình Ngụ

TP. Pháp chế, Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

5

Hồ Tất Thanh

CĐGD TP. Đông Hà

Phó CN UBKT

51. Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Nai

1

Trương Thị Kim Huệ

PGĐ Sở GD&ĐT

Chủ tịch

2

Quang Vĩnh Thảo

Phó CVP Sở GD&ĐT

PCT, CN UBKT

3

Nguyễn Thị Giang

CV Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

52. Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi

1

Trần Thị Thu Hằng

CĐGD tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch

2

Hà Thị Bích Thu

CĐGD tỉnh Quảng Ngãi

PCT, CN UBKT

53. Công đoàn Giáo dục tỉnh Trà Vinh

1

Nguyễn Văn Hưng

CĐGD tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch

2

Bùi Thị Rảnh

CĐGD tỉnh Trà Vinh

PCT, CN UBKT

3

Nguyễn Quốc Phương

Chánh thanh tra Sở GD

Phó CN UBKT

54. Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Thọ

1

Phùng Quốc Lập

CĐGD tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch

2

Tạ Thị Liên

CĐGD tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch

3

Lại Thị Thảo

CĐGD tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm UBKT

55. Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam

1

Nguyễn Văn Anh

CĐGD tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Kim Loan

CĐGD tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch

3

Phan Minh Định

CTCĐ Trường THPT Trần Cao Vân

Phó Chủ tịch

4

Trần Xuân Thanh

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

5

Đinh Văn Phú

CĐGD huyện Thăng Bình, tỉnh QN

Phó CN UBKT

56. Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An

1

Nguyễn Ngọc Thiện

CĐGD tỉnh Long An

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Tâm

CĐGD tỉnh Long An

Phó Chủ tịch

3

Phạm Ngọc Tư

CT CĐGD huyện Thủ Thừa

Chủ nhiệm UBKT

4

Nguyễn Văn Tân

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

57. Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

1

Nguyễn Thị Minh

CĐGD tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch

2

Ngô Văn Sơn

CĐGD tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch

3

Lê Thái Loan

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Chủ nhiệm UBKT

58. Công đoàn Giáo dục TP. Hải Phòng

1

Lâm Tuyết Trinh

CĐGD TP. Hải Phòng

Chủ tịch

2

Đặng Thúy Liên

CĐGD TP. Hải Phòng

PCT, CN UBKT

3

Phạm Kim Thúy

CĐGD TP. Hải Phòng

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đức Hạnh

Phó Chánh Thanh tra, Sở GD và ĐT

Phó CN UBKT

59. Công đoàn Giáo dục tỉnh Gia Lai

1

Thái Văn Hùng

CĐGD tỉnh Gia Lai

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thu Hà

CĐGD tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch

3

Thái Văn Hùng

Phó HT Trường THPT Pleiku

Phó Chủ tịch

4

Phan Gia

Trường CĐSP Gia Lai

Chủ nhiệm UBKT

5

Đinh Cao Phạn

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

60. Công đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Nguyễn Tâm Nhân

CĐGD tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch

2

Nguyễn Trung Dũng

CĐGD tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Chủ tịch

61. Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

1

Nguyễn Văn Hóa

CĐGD tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch

2

Diệp Thị Tuyết Mai

CĐGD tỉnh Sóc Trăng

PCT, CN UBKT

2

Nguyễn Văn Minh

Phó Chánh VP Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

62. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Thuận

1

Nguyễn Thị Bích Hoàn

PGĐ. Sở GD & ĐT tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch

2

Nguyễn Vĩnh Huệ

CĐGD tỉnh Bình Thuận

Phó Chủ tịch

3

Hồ Đắc Thông

Sở GD & ĐT tỉnh Bình Thuận

Chủ nhiệm UBKT

63. Công đoàn Giáo dục tỉnh Kontum

1

Nguyễn Văn Dũng

CĐGD tỉnh Kontum

Chủ tịch

2

Nguyễn Minh Hoàng

CĐGD tỉnh Kontum

Phó Chủ tịch

3

Trương Diên Toàn

CĐ Sư phạm Kontum

Chủ nhiệm UBKT

4

Huỳnh Thời

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

Phó CN UBKT

 


TIN NỔI BẬT
CĐGD Việt Nam đến thăm cô giáo bị phụ huynh bắt ép quỳ gối xin lỗi
(LĐ)Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phải xử lý nghiêm vụ “Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh”
(GD&TĐ)Xử lý đúng người, đúng việc vụ “cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh”
(GD&TĐ)Tết sum vầy cho thầy cô giáo và các em học sinh vùng khó Hòa Bình
Thăm hỏi và tổ chức tết sum vầy Mậu Tuất năm 2018 cho cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang
(LĐ)Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 6210830
Online: 104
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn