Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 188/CĐN-CSPL

V/v hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên”

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

         

Kính gửi:

          - Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

          - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc.

 

          Thực hiện Công văn số 1623/TLĐ ngày 10/8/2018  của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc (sau đây gọi là công đoàn các đơn vị) hướng dẫn, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tại đơn vị tích cực tham gia cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:

          Cuộc thi được phát động rộng rãi trong toàn quốc. Thể lệ và thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và Báo Pháp luật Việt Nam. Thời hạn nhận bài thi từ 25/7/2018 đến hết ngày 30/10/2018 (tính theo dấu bưu điện) và gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

          Cơ cấu giải thưởng gồm:

          01 Giải nhất: 5.000.000 đồng/giải

          02 Giải nhì: 3.000.000 đồng/giải

          03 Giải ba: 2.000.000 đồng/giải

          Ngay sau khi kết thúc cuộc thi (30/10/2018), đề nghị Công đoàn các đơn vị báo cáo nhanh kết quả vận động CBNGNLĐ tham gia cuộc thi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách -Pháp luật). Địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Số 02, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn; trang lãnh đạo website CĐGDVN: chinhsachphapluat.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VP, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn