logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 và sơ kết Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW
(09:33, 26/07/2018)

Trong các ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2018, tại trường Đại học quy Nhơn - thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 và sơ kết Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn (đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị).

Về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố; lãnh đạo và cán bộ văn phòng công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, UBKT CĐGD Việt Nam khóa XIV, các đồng chí chủ tịch CĐGD các tỉnh, TP, đơn vị trực thuộc nghỉ hưu trong năm học 2017-2018 hoặc chuyển công tác hoặc không đủ tuổi tái cử; các đồng chí phóng viên báo Giáo dục và Thời đại, Báo, Đài địa phương đến dự và đưa tin.

Hội nghị đã triển khai những nội dung quan trọng, đó là: thảo luận và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019, sơ kết 5 năm Kế hoạch hành động số 207/KH-CĐN của CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và các chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023, thảo luận về quy chế khen thưởng theo hướng dẫn mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học.

 Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao công tác chỉ đạo cùng sự chuẩn bị chu đáo của CĐGD Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong năm học cũng như kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29 - NQ/TW của CĐGD các cấp. Các đồng chí lãnh đạo cũng đánh giá cao sự đổi mới, ghi nhận sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của CĐGD các cấp, đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp; có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới, sáng tạo, tổ chức các hoat động công đoàn và phong trào thi đua trong CBNGLĐ và đạt kết quả rất đáng tự hào, khẳng định được vị thế của công đoàn. Đặc biệt, trong năm học, đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội CĐGD các cấp và Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; tổ chức thành công hội nghị ACT+1, các hoạt động chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ các chương trình vận động, quyên góp CĐGD các cấp đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để xây nhà công vụ, nhà mái ấm và các cơ sở giáo dục, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là sự đổi mới trong công tác tuyên truyền vận động; kịp thời hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho nhà giáo, đồng hành cùng chuyên môn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Những thành tích trên đã tạo được niềm tin với đoàn viên công đoàn và đội ngũ CBNGNLĐ, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của ngành.

Hội nghị đã tập trung trí tuệ và trách nhiệm, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết để bổ sung vào các nội dung của hội nghị; trong đó có những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2018-2023 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW trước tình hình và những yêu cầu mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ GD&ĐT; ghi nhận và khẳng định kết quả thực hiện các chương trình công tác của các cấp CĐGD, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm, và giải pháp cần tập trung trong năm học 2018-2019, đó là:

1. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện theo phương châm “hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của nhà giáo và người lao động”, chuyển từ hình thức bị động sang chủ động hỗ trợ cho các CĐCS và CBNGNLĐ.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn; chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chương trình công tác của CĐGD Việt Nam phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CBNGNLĐ. Nghiêm túc quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung đổi mới hoạt động của công đoàn ngành giáo dục trong điều kiện không còn CĐGD cấp huyện, trong đó cần đảm bảo cho CBNGNLĐ tiếp tục được tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn mang tính đặc thù ngành nghề.

3. Nội dung hoạt động công đoàn cần tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ, đảm bảo cho CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp GD&ĐT.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; quan tâm xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, ứng xử văn minh, thân thiện, sáng tạo; kiến tạo môi trường và nếp sống văn hóa theo các chuẩn mực trong các nhà trường và cơ sở giáo dục, qua đó tạo điều kiện để CBNGLĐ phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và nhân cách nhà giáo. 

- Chú trọng phối hợp với chuyên môn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà trường, cơ sở giáo dục và CBNGLĐ trong thực hiện dân chủ cơ sở; trong việc thực hiện trách nhiệm, các chuẩn mực đạo đức, nâng cao thanh danh nhà giáo. Thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ CBNGLĐ

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Duy trì và đổi mới cuộc vận động “Hỗ trợ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” gắn với các chương trình phúc lợi vì đoàn viên và người lao động; kịp thời giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với những phương pháp và sản phẩm cụ thể.

- Thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ các trường học; khẳng định trách nhiệm và đóng góp thiết thực của công đoàn trong quá trình đổi mới giáo dục.

4. Tăng cường các nguồn lực cho hoạt động công đoàn. Tích cực phối hợp với công đoàn địa phương; đảm bảo cho CBNGLĐ tiếp tục được tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn mang tính đặc thù ngành nghề.

5. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động công đoàn. Xác định rõ tính ngành nghề sâu sắc trong hoạt động công đoàn ngành giáo dục; đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác, các chỉ tiêu trong năm học đã đề ra.

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen đối với 34 tập thể và cá nhân; CĐGD Việt Nam tặng cờ 28 tập thể; tặng bằng khen 170 tập thể và 510 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học. Đồng thời Hội nghị đã chia tay công tác với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, UBKT CĐGD Việt Nam khóa XIV, các đồng chí chủ tịch CĐGD các tỉnh, TP, đơn vị trực thuộc nghỉ hưu trong năm học 2017-2018 hoặc chuyển công tác hoặc không đủ tuổi tái cử.

Trong chương trình của hội nghị tổng kết năm học, CĐGD Việt Nam đã dành thời lượng để triển khai chương trình hợp tác với các doanh nghiệp và giới thiệu một số sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đối với CBNGNLĐ ngành Giáo dục.

Trước đó, ngày 23/7, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành, thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng.  

Một số hình ảnh:

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu nhận cờ thi đua

Tin: CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
(GD&TĐ)Hoạt động Công đoàn Giáo dục nhiều đổi mới và đột phá (24/07/2018)
(LĐ) Công đoàn ngành Giáo dục ký kết hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên (06/07/2018)
Chi bộ CĐGD Việt Nam đạt giải nhất Hội thi ''tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng" (05/07/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam kí kết hợp tác truyền thông với Báo Giáo dục và Thời đại (17/06/2018)
Hội nghị lần thứ II Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (08/06/2018)
(GD&TĐ)Khánh thành nhà công vụ giáo viên trên quê hương anh hùng Nguyễn Đức Cảnh (31/05/2018)
(GD&TĐ) Ngành Giáo dục hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 (16/05/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát việc triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy (14/05/2018)
Công đoàn GDVN khảo sát ATVSLĐ và PCCC tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (08/05/2018)
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp (20/04/2018)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18088050
Online: 3641
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn