CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Văn bản  

Chi tiết file tải về: Quyết định số 107/QĐ-CĐN về việc ban hành Quy chế trao tặng Giái thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Quy chế trao tặng giải thưởng 22/7 - CĐGD Việt Nam và các phụ lục kèm theo
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn