logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
(20:18, 24/10/2013)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 170/QĐ-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Hà Nội, ngày  15 tháng  10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành
Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
_____________________

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018;;

- Xét đề nghị của Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ (để báo cáo);
- BCS Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các UV BCH, UBKT CĐGDVN;
- Công đoàn ĐHQG, ĐHV, CĐCQ Bộ GD&ĐT;
- CĐ các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;
- CĐGD các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Trần Công Phong

Chi tiết Tải flie về: 6 chương chình hoạt động của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Công văn Số: 172/CĐN-TGNC về việc tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (09/08/2013)
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (30/07/2013)
Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (17/05/2013)
Hướng dẫn Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (15/05/2013)
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (28/03/2013)
GHI NHỚ CÔNG LAO CÁC NHÀ GIÁO ĐI B, NHÀ GIÁO LÀ THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/07/2012)
KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC (23/07/2012)
Quân đội nhân dân Việt Nam - xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ (17/12/2011)
Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học (08/11/2011)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18102175
Online: 4913
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn