logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Công văn Số: 172/CĐN-TGNC về việc tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
(13:20, 09/08/2013)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

       CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 172/CĐN-TGNC

V/v tuyên truyền kết quả Đại hội

Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2013

 

 

 
Kính gửi: - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
               - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học Quốc gia, đại học vùng;
               - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.
           

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 được long trọng tổ chức từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2013 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và sự phát triển bền vững của tổ chức công đoàn, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã thể hiện quyết tâm của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Để kịp thời tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XIV với cán bộ chủ chốt công đoàn và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (đề cương tuyên truyền kèm theo công văn này, đăng tải trên website CĐGD Việt Nam).

2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị, đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả; sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đi vào thực tiễn.

3. Báo cáo kết quả triển khai về CĐGD Việt Nam trước ngày 05/10/2013 (qua địa chỉ email tuyengiaonucong tại trang lãnh đạo website CĐGD Việt Nam).

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công, điện thoại: 04 3734 7469) để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN (để b/c);

- LĐ, các ban của CĐGDVN;

- Lư­u VT, TG-NC.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 


Chú ý: Kèm theo Công văn 172 là:
-
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI
- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018


Tải file về:
CV số: 172/CĐN-TGNC

  


Các tin khác
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (30/07/2013)
Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (17/05/2013)
Hướng dẫn Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (15/05/2013)
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (28/03/2013)
GHI NHỚ CÔNG LAO CÁC NHÀ GIÁO ĐI B, NHÀ GIÁO LÀ THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/07/2012)
KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC (23/07/2012)
Quân đội nhân dân Việt Nam - xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ (17/12/2011)
Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học (08/11/2011)
Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/07/2051 - 22/07/2011) (16/08/2011)
KỈ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2011) (27/07/2011)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18101970
Online: 4750
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn