logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp
(01:42, 28/03/2013)

           Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều ngày 26/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, đại diện các ban, ngành, vụ, cục của Bộ GD&ĐT và đại diện các phòng, ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các ĐH Quốc gia, ĐH vùng, các trường ĐH, cùng 271 đại biểu chính thức của Đại hội.

 

Các đại biểu tại Đại hội lần thứ XIV CĐGD Việt Nam

 

 

Các cháu học sinh Thủ đô chúc mừng Đại hội


 

Báo cáo của BCH CĐGD Việt Nam khóa XIII trình Đại hội đã cho thấy:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐGD Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp, công đoàn các trường học bám sát chủ đề và nhiệm vụ của mỗi năm học, đồng hành cùng với chuyên môn, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng “đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng” của tổ chức công đoàn ngành Giáo dục. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo, tổ chức để các đơn vị trực thuộc hỗ trợ 7,128 tỷ để xây nhà công vụ giáo viên. Cùng với sự hỗ trợ của toàn ngành, đã xây dựng được 59.796 m2 nhà ở công vụ (tương đương với 1990 phòng) cho giáo viên. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, rộng khắp và có hiệu quả vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước hoặc sự kiện chính trị quan trọng...

Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; chủ động tham gia công tác quản lý chuyên môn, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng vững mạnh; tạo đà thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” trong giai đoạn mới.

Công đoàn giáo dục các cấp, đội ngũ nhà giáo và người lao động trong ngành tích cực thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục duy trì và đẩy mạnh. Ở khối trường phổ thông, nét nổi bật là sự cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” thành những nội dung cụ thể trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa thành CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, CVĐ “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Năm năm qua, toàn ngành đã quyên góp được 259 tỷ 092 triệu đồng, trong đó có 203 tỷ 037 triệu đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền là 56 tỷ 55 triệu đồng, để hỗ trợ học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và công tác vận động nữ trong ngành tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh. Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp thực hiện phong trào này lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” dựa trên cơ sở 5 chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; gắn liền với việc thực hiện kế hoạch bình đẳng giới của ngành giai đoạn 2005 – 2010. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” lần thứ 4 giai đoạn 2005-2009 có 87% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ công đoàn, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa CĐGD Việt Nam với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mối quan hệ giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp; tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành đã kết nạp được 146.827 đoàn viên, trong đó khối CĐGD các tỉnh kết nạp được 139.245 đoàn viên, các đơn vị trực thuộc kết nạp được 7.582 đoàn viên. CĐGD Việt Nam đã ra quyết định thành lập mới 05 CĐCS. Tính đến cuối năm 2012, khối trực thuộc có 5 công đoàn cấp trên cơ sở với 133 CĐCS, so với năm 2007 tăng 28 CĐCS với 37. 851 đoàn viên.

CĐGD Việt Nam đã tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại 51 đơn vị. Trong đó có 20 đơn vị thuộc công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố; 31 công đoàn đơn vị khối đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy công đoàn giáo dục các cấp cơ bản đã thực hiện tốt các Nghị quyết của công đoàn cấp trên, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công đoàn cho 337 lượt cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tài chính tại các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tài sản công đoàn.

Chủ động tăng cường công tác đối ngoại, tham gia đầy đủ các hội nghị thường niên Hội đồng giáo giới ASEAN hàng năm; mở rộng hoạt động quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với công đoàn giáo dục các nước khu vực và thế giới, góp phần thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân, theo đường lối của Đảng.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, CĐGD Việt Nam đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (2010), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008), 03 lần được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2009, 2010, 2012). Năm 2011, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã đánh giá cao những thành tích CĐGDVN đạt được trong 5 năm vừa qua, đồng thời tán thành với nhiệm vụ và giải pháp trong hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Các đồng chí đề nghị hệ thống công đoàn quán triệt sâu hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của các bộ ngành liên quan; mong muốn BCH CĐGDVN khóa XIV phát huy tính chủ động sáng tạo, cần tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Hai tốt”, xây dựng nền giáo dục trung thực, làm thực chất, không phô trương, hình thức. Tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy công đoàn các cấp, giúp cho hệ thống công đoàn và cán bộ công đoàn hoạt động hiệu quả. Quan tâm hơn nữa đến hệ thống công đoàn của các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại Đại hội

 

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới” xuyên suốt Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, trách nhiệm cao; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phân tích đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII CĐGDVN; xây dựng mục tiêu, phương phướng, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu hoạt động của CĐGDVN nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã bầu BCH CĐGD Việt Nam khóa XIV gồm 37 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu đồng chí Trần Công Phong tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Thanh tái đắc cử Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp-Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam.
 

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá XIV ra mắt

 

Đồng chí Trần Công Phong tái đắc cử Chủ tịch CĐGD Việt Nam khoá XIV


          Với khẩu hiệu hành động: “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”; Đại hội đã biểu quyết, thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu:

 

1. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn

- Phát triển mới trên 5000 đoàn viên khối trực thuộc.

- Đến cuối nhiệm kỳ (2018), tỷ lệ đoàn viên trong toàn ngành đạt trên 96%.

- Hàng năm có 100% các công đoàn cơ sở tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và Nghị quyết công đoàn các cấp.

- Hàng năm có 100% các công đoàn cơ sở tổ chức cho cán bộ, nhà giáo và người lao động đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn và ngành giáo dục phát động.

- Hàng năm, 100% nhà giáo và lao động nữ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở, có trên 80% nhà giáo và lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

- Hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó trên 60% đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Hàng năm, có trên 70% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và 100% cán bộ nữ công cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

- Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

- 100% công đoàn cơ sở trở lên thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo quy định, tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục”.

2. Chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện

- Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị công nhân, viên chức; trên 70% đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động.

- Trên 70% đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể; 100% nhà giáo và người lao động trong diện phải ký hợp đồng được ký hợp đồng lao động.

- Đến cuối nhiệm kỳ, công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp phấn đấu xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng và đạt chuẩn về đào tạo, Chuẩn Nghề nghiệp, Chuẩn Hiệu trưởng với chỉ tiêu như sau:

+ Giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông: 100% có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đối với giáo viên mầm non trên 55%; giáo viên tiểu học trên 85%; giáo viên trung học cơ sở trên 65%; giáo viên trung học phổ thông trên 14%.

+ Giáo viên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp: có trên 35% đạt trình độ thạc sĩ trở lên.

+ Giảng viên trong các trường cao đẳng: có trên 50% đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có trên 5% là trình độ tiến sĩ.

+ Giảng viên trong các trường đại học: có trên 75% đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có trên 18% là trình độ tiến sĩ.

+ Phấn đấu 100% hiệu trưởng và giáo viên đạt Chuẩn Hiệu trưởng và Chuẩn Nghề nghiệp, trong đó có từ 30% đến 40% đạt xuất sắc trong mỗi kỳ đánh giá, xếp loại.

- Đến cuối nhiệm kỳ, có trên 80% cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, CB, NG, NLĐ và các cấp Công đoàn ngành Giáo dục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XIV đã đề ra; góp phần “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

                                                        Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
GHI NHỚ CÔNG LAO CÁC NHÀ GIÁO ĐI B, NHÀ GIÁO LÀ THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/07/2012)
KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC (23/07/2012)
Quân đội nhân dân Việt Nam - xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ (17/12/2011)
Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học (08/11/2011)
Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/07/2051 - 22/07/2011) (16/08/2011)
KỈ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2011) (27/07/2011)
Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015 (22/10/2010)
CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” (12/10/2010)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, động viên đội ngũ Nhà giáo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. (PGS. TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam) (30/07/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18159545
Online: 659
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn