Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triệu tập Hội nghị tập huấn công tác nữ và Sơ kết phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"
  Số văn bản: 67/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/03/2024
  Ngày hiệu lực: 22/03/2024
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: