Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: về việc tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
  Số văn bản: 279/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 11/12/2023
  Ngày hiệu lực: 11/12/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: