Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v triệu tập dự Hội thảo góp ý Bộ tiêu chí chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong ngành Giáo dục giai đoạn 2023-2027
  Số văn bản: 26/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/02/2023
  Ngày hiệu lực: 13/02/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CDGD Việt Nam
  Ghi chú: