Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tham dự Cuộc thi viết tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội
  Số văn bản: 215/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/09/2022
  Ngày hiệu lực: 12/09/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: