Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBNGNLĐ ngành Giáo dục
  Số văn bản: 89/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/04/2022
  Ngày hiệu lực: 22/04/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: