Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng "Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam" năm 2022
  Số văn bản: 19/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/04/2022
  Ngày hiệu lực: 21/04/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: