Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
  Số văn bản: 81/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/04/2022
  Ngày hiệu lực: 13/04/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - PCT CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: