Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm học 2021 - 2022
  Số văn bản: 254/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/10/2021
  Ngày hiệu lực: 13/10/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: