Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc phối hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động công đoàn mang tính ngành nghề tại các cơ sở giáo dục, trường học
  Số văn bản: 248/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/10/2021
  Ngày hiệu lực: 06/10/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: