Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tăng cường công tác ATVSLĐ
  Số văn bản: 182/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 18/06/2021
  Ngày hiệu lực: 18/06/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: