Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)
  Số văn bản: 174/QĐ-TLĐ
  Loại văn bản: Quy định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 03/02/2020
  Ngày hiệu lực: 03/02/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam
  Ghi chú: