Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
  Số văn bản: Số: 299/CTr-TLĐ
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/03/2014
  Ngày hiệu lực: 17/03/2014
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
  Ghi chú: