logo Tin hoạt động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP

CĐGD tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018- 2019
(14:56, 12/08/2019)

Ngày 26/7/2019, tại Hội trường khách sạn Tre Xanh (TP Pleiku- Tỉnh Gia Lai), CĐGD tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018- 2019. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Minh Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành; đại diện lãnh đạo CĐGD tỉnh Gia Lai; các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công công đoàn ngành; cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã đánh giá, ghi nhận những thành quả hoạt động Công đoàn ngành năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  năm học 2019 - 2020.

Trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc năm học 2018- 2019

Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn”. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.  Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ), Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN), CĐGD tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác; có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết qủa tốt; đặc biệt là chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ CBNGNLĐ; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động CBNGNLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của địa phương; đã gặt hái được những thành quả quan trọng.

Đội ngũ CBNGNLĐ tăng nhanh về số lượng, nâng dần về chất lượng. Tổng số CBNGNLĐ toàn Ngành hiện nay là 19.460. Trong đó, khối trực thuộc là 45 CĐCS với 2.967/2043 nữ CBNGNLĐ. Tổng số đảng viên trong toàn Ngành là 5.293, đạt 27,2%; trong đó khối trực thuộc 1.023, đạt 34.5%.

Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngữ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác nữ công và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công đoàn; thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đó, Công đoàn ngành đã đề ra các giải pháp cụ thể, đã phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp; phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, sự đồng lòng của cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn ngành, đã đạt những kết quả đáng trân trọng. CĐN Giáo dục vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc và 04 cá nhân được tặng bằng khen trong phong trào “Dạy tốt- Học tốt” năm học 2018- 2019 của CĐGD Việt Nam. Công đoàn ngành cũng đã trao giấy khen cho 44 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018- 2019.

Đặc biệt, trong năm học 2018- 2019 vừa qua, trong hệ thống công đoàn, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019). LĐLĐ tỉnh đã tổ chức những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như Hội thi, Hội thao, Họp mặt…. Công đoàn ngành Giáo dục đã tham gia tích cực các hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ,  đã đạt giải nhất hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi tỉnh BRVT năm 2019”. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia như: Chương trình “Tết sum vầy”; “Tháng Công nhân”; thi “Tình ca bolero và em”, giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức các hội thảo chuyên đề…

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019, Công đoàn ngành cũng đã sơ kết phong trào nuôi heo đất “Ươm mầm” xây dựng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2019. Số tiền thu được gần 50 triệu đồng. Đây là một nét mới trong hoạt động Công đoàn năm 2019 đã được các cấp công đoàn trong toàn ngành tích cực hưởng ứng.

Sơ kết phong trào nuôi heo đất “Ươm mầm” xây dựng học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục có những đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý đối với các nhà trường; thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, CĐGD tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kêu gọi, vận động tài trợ, ủng hộ hỗ trợ giáo dục vùng khó, NGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tích cực, chủ động tham gia quản lý; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tinh giảm đầu mối, biên chế các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI khóa XII; phối hợp với thủ trưởng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học; Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt 9 nhiệm vụ  và 05 nhóm giải pháp cơ bản; nâng cao hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn.

 Với truyền thống sẵn có và nỗ lực của đội ngũ CBCĐ, toàn thể đoàn viên, CBNGNLĐ, sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; sự hỗ trợ thiết thực của các ngành, các cấp, hứa hẹn nhiều thành quả tốt đẹp sẽ đến với CĐGD tỉnh BR- VT trong năm học 2019- 2020./.

                                                Nguyễn Minh Thu Thủy

                                      Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh BR-VT

 

  


Các tin khác
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (09/08/2019)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh thăm và chúc thọ quý mẹ Việt Nam anh hùng (09/08/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên trường THPT Đại Ngãi (06/08/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng III. (06/08/2019)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” pcho CĐCS trường chuyên Nguyễn Đình Chiểu (06/08/2019)
Công đoàn Giáo dục Tiền Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (27/07/2019)
Công đoàn GDNA đã tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở và CBNGNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2019 (27/07/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức gặp mặt các Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ công đoàn chuyên trách của Công đoàn ngành qua các thời kỳ (27/07/2019)
Hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa (27/07/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành với LĐLĐ các huyện, thành phố (27/07/2019)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 10225955
Online: 328
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn