logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Hội nghị giao ban công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm học 2017-2018
(16:29, 30/05/2018)

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Giáo dục các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; sự thống nhất của Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ;

Từ  ngày 21 đến ngày 22 tháng 5  năm 2018, Hội nghị giao ban công đoàn  6 tỉnh Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Khách sạn ngành Giáo dục,  thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp,  Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí  Nguyễn Tử Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đến dự và phát biểu chỉ đạo

 

 Đồng chí  Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu chào mừng, cùng các đồng chí là Chủ tịch công đoàn ngành, các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách công đoàn giáo dục các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hội nghị đã nghe đại diện Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung bộ năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn trong thời gian tới, cụ thể:

 

Công đoàn Giáo dục các tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc thực hiện các chương trình hành động đạt hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là việc động viên đội ngũ CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành. Hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp người lao động vượt qua khó khăn được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

 Tập trung chỉ đạo CĐCS đại hội và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào sự thành công của Đại hội Công đoàn các tỉnh, Đại hội XV CĐGD Việt Nam tiến tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục các tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ; Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được thực