logo Tin hoạt động Tin hoạt động khác

Ngành GD&ĐT Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017 – 2018
(09:11, 27/01/2018)

Ngày 16/01/2018, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018. Dự Hội nghị có đồng chí  Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT;  đồng chí Nguyễn Thế Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng chí Trần Trọng Thành, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Hạng Mí De, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh;  Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Thường trực Công đoàn Ngành GD&ĐT; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các Hiệu trưởng, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc...

Đồng chí  Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

  Học kỳ I năm học 2017-2018 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đảm bảo tiến độ. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh, sinh viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc.  Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được bồi dưỡng tăng cường về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao về năng lực, trình độ, gắn bó với nghề nghiệp. Toàn ngành có 19.976  cán bộ, giáo viên, nhân viên; có 670 chi bộ, trong đó có 13.441 đảng viên (chiếm tỷ lệ 66,1% tổng số cán bộ giáo viên của toàn Ngành); Số đảng viên mới được kết nạp trong năm 2017 là 620  đảng viên.

Công tác giáo dục được các cấp ủy Đảng, chính quyền chú ý quan tâm và đã có nhiều giải pháp phát huy nguồn lực phấn đấu để đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học được quan tâm đầu tư, bổ sung, hoàn thiện. Tính đến 31/12/2017, toàn tỉnh Hà Giang có 852 trường học và cơ sở giáo dục (không tính trường dạy nghề, cơ sở dạy nghề) với tổng số 223.155 trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên bổ túc văn hóa.  Tỷ lệ huy động trẻ từ 0-2 tuổi ra lớp đạt 32,6%; trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đạt 96,6% (riêng trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,5%) so với dân số trong độ tuổi. Tuyển sinh vào lớp 1 đạt  tỷ lệ 99,67% (tăng 1,09% so với năm học trước); Tuyển sinh vào lớp 6 đạt tỷ lệ 98,56% (tăng 0,49% so với năm học trước). Tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 98,5% dân số trong độ tuổi. Tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và tương đương đạt 64,9%. Kết quả giáo dục học sinh: Chất lượng giáo dục học sinh có nhiều chuyển biến, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi; hạnh kiểm khá, tốt tăng, cụ thể: Cấp THPT,  học lực  Giỏi 3,3%, Khá 25,4%, TB 53,6% ,Yếu 17,4% , Kém 0,3%. Hạnh kiểm: Tốt 58,2%, Khá 28,6%, TB 11,1%, Yếu 2,1%). Cấp THCS, học lực Giỏi 3,5%, Khá 29,2%, TB 57,8%,Yếu 8,9%, Kém 0,6%. Hạnh kiểm: Tốt 58,9%, Khá 31,8%, TB 8,7%, Yếu 0,6%). Công tác chuyển học sinh tiểu học từ điểm trường về học tại trường chính có nhiều chuyển biến. Đầu năm học 2017-2018, toàn tỉnh đã chuyển được 10.822 học sinh từ điểm trường về học tại trường chính. Tổng số điểm trường còn lại trong năm học 2017 -2018 là 992 điểm (giảm 36 điểm so với năm học 2016-2017).

Trong năm 2017 , Ngành ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm 2017, 100% các trường và cơ sở giáo dục đã có website và kết nối với cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT (666 trang, gồm Cổng thông tin của Sở, 11 trang của các phòng, 11 trang của các trung tâm và 643 trang của các trường học).  Đã có tổng số 1.870 bài viết được đăng trên Cổng thông tin Sở và website thành phần của các đơn vị. Việc sử dụng website dữ liệu của 3 ứng dụng được liên kết tự động và được các trường khai thác có hiệu quả.

Hội nghị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, trong đó chú trọng quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  đặc biệt tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tập trung phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác duy trì sỹ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học ở các ngành học, cấp học, nhất là sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo. Hoàn thành tiến độ chương trình năm học 2017-2018. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch đã ban hành để kịp thời đề xuất, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đảm bảo kỷ cương nền nếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.  Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, nêu gương những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, mô hình giáo dục hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành, đồng thời chia sẻ những khó khăn của Ngành. Đồng chí Trần Đức Quý đề nghị Ngành cần phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trong tỉnh, gắn với bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ; rà soát đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu giáo viên theo lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Giảm bớt các kỳ thi không thiết thực, khắc phục bệnh thành tích và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Đảy mạnh coogn tác quản lý, tư vấn tâm lý, theo dõi chặt chẽ học sinh, tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường. Khắc phục mọi khó khăn trước mắt, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học...

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang  thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước  trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và tặng hoa chúc mừng cá nhà giáo

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trọng Thành, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ công bố Quyết định số 2381/QĐ-CTN, ngày 18/11/2017 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về việc phong tặng danh hiệu ‘Nhà giáo ưu tú”. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước , đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang  trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 5 cá nhân: Ông Phạm Văn Khuông, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Nguyễn Thị Dần, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hoà, huyện Vị Xuyên; bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trưởng Trường THPT Chuyên; bà Lê Thị Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Mèo Vạc; bà Mai Bích Hà, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên, thành phố Hà Giang.

                                             Phạm Văn Phải - Sở GD&ĐT Hà Giang

  


Các tin khác
(GD&TĐ) Những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục năm 2017 (01/01/2018)
Công đoàn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Giảng dạy và quản lý hướng đến đại học thông minh” (19/12/2017)
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 32 (nhiệm kỳ 2017-2022) (05/12/2017)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (18/11/2017)
Truyền hình trực tiếp Chương trình "Thay lời tri ân" (17/11/2017)
(GD&TĐ)Bộ GD&ĐT phát động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12 (09/11/2017)
Lễ kỷ niệm 70 năm Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội (1947 – 2017) (31/10/2017)
Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 (24/10/2017)
Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Giáo dục TP Cần Thơ tổ chức họp mặt nữ cán bộ Quản lý Giáo dục (21/10/2017)
Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Đại học Y Hà Nội (17/10/2017)


TIN NỔI BẬT
(GD&TĐ)Nâng cao chất lượng đào tạo, văn hóa ứng xử tại các trường y, dược
Công đoàn Giáo dục Việt Nam với công tác chăm lo CBNGNLĐ nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
(VOV) Thưởng tết cho giáo viên với không ít vui - buồn
Ấm áp ''Tết sum vầy'' cho giáo viên, học sinh, ''thầy giáo quân hàm xanh'' Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Sức lan tỏa mạnh mẽ từ Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
(GD&TĐ) CĐGD Việt Nam chuyển từ cơ chế chỉ đạo hành chính sang cơ chế phục vụ hỗ trợ 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 7888311
Online: 364
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn