logo Tin hoạt động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP

Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp
(00:09, 11/01/2018)

Trong 02 ngày 02 và 03-01-2018, tại hội trường trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản, thành phố Bến Tre, Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được khai mạc và thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Văn Quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phan Song Toàn, Nguyễn Thị Kim Dung, Huỳnh Văn Tấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Bữu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Trưởng, Phó Ban Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lưu Nhơn Đức, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An; lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ; đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bến Tre, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, các trường THPT trong tỉnh và 92 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.300 đoàn viên thuộc 37 Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Với  phương châm “Đổi mới Dân chủ- Đoàn kết- Trách nhệm-”, đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp thảo luận và đi đến thống nhất dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa IX; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp ý Văn kiện Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công doàn tỉnh Bến Tre và góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đến dự Đại hội, với tinh thần trách nhiệm của Công đoàn cấp trên và của cấp ủy Đảng các đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp- Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, Nguyễn Văn Huấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp- Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam đã đánh giá cao thành tích mà Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre đã làm được trong nhiệm kỳ qua; những tồn tại, hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua cần rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2018-2023 đó là: (1) Công đoàn Giáo dục các cấp cần có những đóng góp tích cực hơn nữa trong việc tạo sự đồng thuận và thống nhất trong việc thực hiện các chủ trương đổi mới của Ngành, làm cho mỗi nhà giáo, người lao động là một tuyên truyền viên cho sự nghiệp đổi mới của Ngành, lan tỏa tinh thần đổi mới đến học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Cùng với chuyên môn động viên giáo viên khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại đổi mới; Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức để đảm bảo chuẩn nghề nghiệp đối với mỗi vị trí, việc làm và chuẩn cán bộ quản lý, đáp ứng được với yêu cầu đổi mới trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là giai đoạn Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực toàn diện của đội ngũ nhà giáo; phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và từng bước áp dụng các nội dung về giáo dục khởi nghiệp trong các nhà trường; (2) Cần đổi mới sâu sắc hoạt động Công đoàn ở các trường học theo hướng thực chất, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Phải nghiên cứu và xác định lợi ích gì là cơ bản mà người lao động trong các Nhà trường quan tâm để có được những hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, phải làm cho mỗi đoàn viên nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình; quyền đi đôi với trách nhệm; lấy việc xây dựng và phát triển của Nhà trường, của đơn vị làm mục tiêu chung của cả tập thể sư phạm, là động lực và điều kiện để chăm lo ngày một tốt hơn đời sống, việc làm của người lao động. Công đoàn cần quan tâm chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động để đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến chính sách, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và người lao động ở các nhà trường ví dự như góp ý vào chính sách tiền lương, góp ý vào dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục mà tới đây là Luật Nhà giáo, tham gia góp ý vào Báo cáo chính trị của CĐGD Việt Nam tại Đại hội X; (3) Làm tốt hơn nữa việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trong sạch, gương mẫu. Phải coi thực hành dân chủ một cách thực chât là nền tảng trong hoạt động của mỗi trường học. Công đoàn các Nhà trường phải làm tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu Nhà trường, đơn vị với tập thể nhà giáo, người lao động để giải quyết sớm ngay từ đầu những nguy cơ, bất cập, vướng măc phát sinh, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, nhất là hiện tượng gây bức xúc trong dư luận xã hội (như bạo hành trẻ, vi pham đạo đức, vi phạm pháp luật); (4)  Công đoàn các cấp cần quan tâm thích đáng tới việc triển khai các phong trào thi đua một cách thực chất, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng Nhà trường, đơn vị, tránh rập khuôn, máy móc, hình thức. Trọng tâm trong những năm tới là phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Công đoàn phải quan tâm đến việc tổ chức cho các thầy, cô giáo thành lập các “Nhóm nhà giáo cùng phát triển” nhiều hơn nữa, quan tâm đến việc tổ chức cho các thầy cô thực hiện một nhiệm vụ  mà trước đây chưa quan tâm đó là nghiên cứu khoa học để có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả trong các nhà trường với mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; (5) Trong điều kiện mới về tổ chức Công đoàn các trường học, Công đoàn Giá dục tỉnh chủ động tham mưu xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh, giữa Công đoàn Giáo dục tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện để chỉ đạo và triển khai các hoạt động có tính ngành nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai. Phải đặt lợi ích của nhà giáo, người lao động là trung tâm, lấy thực hiện nhiệm vụ của địa phương và ngành là mục tiêu hoạt động, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và liên thông trong các hoạt động có tính ngành nghề với hoạt động mang đặc trưng công đoàn,

Đại hội đã thể hiện cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc xem xét cân nhắc, lựa chọn bầu 13 đồng chí là đại biểu ưu tú, tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành; bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; 05 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa X nhiệm kỳ 2018-2023; 01 đại biểu dự Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 218-2023. Đồng chí Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa X; đồng chí Trần Thị Nho, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí La Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu vào Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa X.

Đại hội thống nhất biểu quyết và thông qua Nghị quyết gồm 13 chỉ phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 20182023 gồm 02 nhóm chỉ tiêu như sau:

Về nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn: (1) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động (trong độ tuổi lao động) vào tổ chức Công đoàn; (2) Phấn đấu hàng năm CĐCS vững mạnh đạt 100%, CĐGD tỉnh đạt loại Tốt; (3) Hàng năm mỗi Công đoàn Cơ sở giới thiệu ít nhất từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đối với các đơn vị còn nguồn); (4) Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ Công đoàn được dự ít nhất 1 lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác Công đoàn; (5) 100% đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền; quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; (6) Hàng năm 100% Ban Nữ công, 100% Ban Thanh tra nhân dân, 100% Ủy ban Kiểm tra xếp loại tốt trở lên; (7) Hàng năm có 95% nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; 90% đoàn viên Công đoàn xuất sắc trở lên; (8) 100% Công đoàn Cơ sở tổ chức được các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên; (9) 100% đơn vị thực hiện thu đúng, đủ kinh phí Công đoàn và đoàn phí; không vi phạm quy định về chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.

Vể nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện: (10) 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thời gian quy định hàng năm; (11) Hàng năm có trên 98% số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; (12) Phấn đấu hàng năm có 25% giáo viên giỏi cơ sở; 25% cán bộ, nhà giáo, người lao động đăng ký và thực hiện giải pháp, sáng kiến; (13) Đến cuối nhiệm kỳ, 95% cán bộ, nhà giáo, người lao động có đủ năng lực đạt chuẩn theo từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin; ảnh: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh Bến Tre

 

  


Các tin khác
Quỹ tấm lòng vàng CĐ TP. Cần Thơ hỗ trợ CĐV khó khan xây dựng mái ấm Công đoàn (11/01/2018)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn (10/01/2018)
Trường THPT Hòa Phú tuyên truyền vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 (10/01/2018)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh với công tác chăm lo, giúp đỡ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (04/01/2018)
Công đoàn Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ 28 khóa XXIII nhiệm kỳ 2013-2018 (04/01/2018)
CĐGD tỉnh Đồng Tháp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác Công đoàn với CĐGD tỉnh Sóc Trăng (01/01/2018)
Công đoàn ngành Giáo dục Tuyên Quang hưởng ứng chương trình “Áo ấm mùa động” năm 2017 (01/01/2018)
CĐGD Tỉnh Sóc Trăng tổ chức bàn giao Nhà công vụ Giáo viên (26/12/2017)
CĐGD tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền ATGT đường bộ, già hoá dân số và Bình đẳng giới năm 2017 (26/12/2017)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2017 (26/12/2017)


TIN NỔI BẬT
Phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam
(GD&TĐ)Phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ II
Ân tình trong những bức thư
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
(GD&TĐ)Trao tặng 1.990 bộ bàn ghế cho các trường khó khăn của Hà Nội
Hội nghị Giao ban khối thi đua trực thuộc CĐGD Việt Nam năm học 2018-2019



 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 7228503
Online: 99
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn