Văn bản  

Chi tiết file tải về:

+ Quyết định 126/QĐ-CĐN về thành lập "Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

+ Quyết định 135/QĐ- CĐN về ban hành Quy chế tổ chức, sử dụng "Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

+ Công văn 174/CĐN-CSPL về thực hiện xây dựng "Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam"
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn