Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

Tiếp tục thực hiện một số nội dung trong Hướng dẫn số 26/CĐN-TGNC ngày 29/01/2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về công tác nữ công năm 2018 và công văn số 85/CĐN-TGNC ngày 13/4/2018 về việc tổ chức một số hoạt động công tác tuyên giáo năm 2018.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị công đoàn các Đại học quốc gia, đại học Vùng, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc  triển khai thực hiện 2 hoạt động:

+ Công tác Dân số - Gia đình – Trẻ em năm 2018 (Đính kèm Công văn số 785/HD- TLĐ ngày 24/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

+ Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. (Đính kèm đề cương tuyên truyền kỷ niêm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2018).

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn