Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
NĂM HỌC 2017 - 2018

Chi tiết file tải về : Biểu số liệu tổng hợp đăng ký thi đua Công đoàn các đơn vị trực thuộc năm học 2017-2018
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn