Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 301/CĐN - CSPL

V/v  báo cáo nhu cầu xây nhà ở

công vụ giáo viên, công trình nước sạch

 năm học 2017 - 2018

Hà Nội, ngày  04 tháng 10 năm 2017

 

   Kính gửi: Công đoàn giáo dục các tỉnh:

                    Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Nam,

                    Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bạc Liêu,

                    Cà Mau, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình

 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” trong năm học 2017 - 2018, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai việc rà soát nhu cầu nhà công vụ giáo viên, công trình nước sạch còn thiếu trong tỉnh hiện nay. Trên cơ sở đó, CĐGD Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động cả nước chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương tháo gỡ một phần khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhu cầu nhà công vụ giáo viên và công trình nước sạch có thể còn thiếu nhiều, tuy nhiên khả năng hỗ trợ trong năm có hạn, nên các đơn vị lựa chọn ưu tiên từ 01 đến 02 công trình có nhu cầu cấp thiết nhất để đề nghị hỗ trợ trong năm học 2017 - 2018. (có địa chỉ cụ thể)

Công đoàn giáo dục các tỉnh gửi báo cáo về CĐGD Việt Nam trước ngày 20/10/2017, theo địa chỉ: Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 02 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Email: nvduc@moet.gov.vn

Điện thoại liên hệ: Ban Chính sách - Pháp luật, ĐT 024. 3848 9307; chuyên viên Nguyễn Văn Dực - DĐ 0913 587 786./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP2 CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, Ban CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn