Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 280 /TB-CĐN

  Hà Nội, ngày 08 tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu khách sạn cho đại biểu

             

Để thuận tiện cho việc ăn nghỉ, đi lại, sinh hoạt của đại biểu tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng Giáo giới các nước ASEAN (ACT+1) lần thứ 33, được tổ chức tại TP. Đà Nẵng, từ ngày 15/9 đến ngày 17/9/2017, Văn phòng CĐGD Việt Nam giới thiệu danh sách khách sạn để đại biểu chủ động liên hệ, đặt phòng như sau:

           

1. Sandy Beach Resort, Số 21, đường Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

                        - Điện thoại: 0236 3961 777.

2. Khách sạn Fansipan, Số 424, đường Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

            - Điện thoại: 0236 3913 555.

3. Khách sạn Sea Front,  Số 240, Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.

                        - Điện thoại: 0236 3943 768.

4. Khách sạn Tây Bắc, số 04, Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng.

                        - Điện thoại: 0236 3943 456.

Trân trọng !

 

Nơi nhận:

 - Công đoàn Giáo dục các tỉnh/ thành phố;

 - Công đoàn các đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng; Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT;

 - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc;

 - Lưu:VP.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Hùng

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn