Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn

Văn bản  

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ CBNGNLĐ CÁC TỈNH TÂY BẮC  

(Theo CV số 257/CĐN ngày 11/8/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

Danh sách cập nhật tới ngày 12/10/2017

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ CBNGNLĐ CÁC TỈNH TÂY BẮC  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn