Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 55/TB-CĐN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
Hà Nội, ngày 08  tháng 3 năm 2017
THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017

          Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 03/3/2017 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo đến các đơn vị thời gian, địa điểm và một số yêu cầu cho tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017 như sau:

          I. Thời gian

          Hội thi diễn ra trong 03 ngày: từ 23/3-25/3/2017

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo Thông báo này)

II. Địa điểm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Yêu cầu

1. Các đơn vị có thí sinh dự thi nộp cho Ban tổ chức Hội thi:

-  Chuyên đề dự thi: nộp toàn văn chuyên đề dự thi (có xác nhận của Thủ trưởng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nơi thí sinh công tác) về Ban Tổ chức Hội thi.

- Trích ngang thành tích cá nhân (có xác nhận của Thủ trưởng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nơi thí sinh công tác) theo mẫu sau:

Họ và tên

Đơn vị

Số năm công tác

Thành tích nổi bật

Điểm mạnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

- Bản thuyết minh trang phục áo dài (5 dòng), trang phục tự chọn (5 dòng).

- Báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp tỉnh và tương đương.

Các đơn vị gửi các yêu cầu trên về Ban Tổ chức Hội thi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo và Nữ công, Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Số 2 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội đồng thời gửi file hồ sơ theo địa chỉ email tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn hoặc: tuyengiaonucong (tại trang lãnh đạo của website Công đoàn Giáo dục Việt Nam) trước ngày 13/3/2017 (liên hệ đồng chí Tạ Thị Thu Hằng - chuyên viên Ban Tuyên giáo và Nữ công, số điện thoại: 0918.580.656).

2. Mỗi đơn vị tham gia Hội thi hỗ trợ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho công tác tổ chức Hội thi.

Tiền hỗ trợ Hội thi gửi bằng tiền mặt về Ban Tài chính Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc chuyển khoản theo địa chỉ tài khoản: BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số tài khoản: 111000052001. Tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội  trước ngày 23/3/2017. Trong quá trình chuyển khoản, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ban Tài chính, số điện thoại 04.37345343 để được hướng dẫn.

III. Địa chỉ liên hệ nơi nghỉ cho đoàn

Có danh sách các nơi nghỉ kèm theo Thông báo này.

Nhận được thông báo, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện. Trong quá trình triển khai những nội dung liên quan đến Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi sẽ có thông báo tiếp theo để các đơn vị thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- CĐGD các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tổ chức Hội thi;
- Lưu: VT, TG-NC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
 
Vũ Minh Đức
 
 

Tải file về: Thông báo số 1
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn