logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Một số Hướng dẫn công tác tổ chức
(16:06, 03/07/2019)

Để tiện cho công đoàn các đơn vị tra cứu, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đăng tải Hướng dẫn số: 07 /HD-CĐN, ngày 19/5/2015, Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục; Hướng dẫn số  09/HD-CĐN, ngày  18  tháng  8  năm 2015, Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục; Hướng dẫn số:  05 /HD-CĐN,  ngày  25 tháng  3  năm 2015, Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. 

Chi tiết file tải về:

Hướng dẫn số: 07 /HD-CĐN, ngày 19/5/2015, Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục

Hướng dẫn số  09/HD-CĐN, ngày  18  tháng  8  năm 2015, Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục

Hướng dẫn số:  05 /HD-CĐN,  ngày  25 tháng  3  năm 2015, Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

  


Các tin khác
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (08/05/2019)
Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2018 (02/11/2018)
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016 (18/07/2016)
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016 (07/07/2016)
Quyết định về việc công nhận bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (04/06/2015)
Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS (18/06/2014)
Hướng dẫn Công tác xây dựng quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn ngành Giáo dục (11/04/2014)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 10236878
Online: 32
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn