Một số văn bản/ trích nội dung văn bản liên quan quy định các hành vi ứng xử, đạo đức nhà giáo người lao động cũng như môi trường giáo dục an toàn thân thiện
(14:28, 17/04/2019)

           Ngày 2/4/2019, CĐGD Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 103 về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

           Một trong những nội dung quan trọng cùa Kế hoạch này là việc hỗ trợ cho Nhà giáo người lao động tiếp cận các văn bản quy định liên quan đến hành vi ứng xử và việc xử lý các hành vi ứng xử của nhà giáo người lao động (trong trường hợp vi phạm các quy định liên quan). Công đoàn Giáo dục Việt Nam tập hợp một số văn bản/ trích nội dung văn bản liên quan quy định các hành vi ứng xử, đạo đức nhà giáo người lao động cũng như môi trường giáo dục an toàn thân thiện…để nhà giáo người lao động tiện nghiên cứu, tra cứu và áp dụng, hạn chế đến mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực xảy ra do không nắm vững các quy định.

            Nguồn tài liệu này sẽ được cập nhật, bổ sung thường xuyên để đáp ứng yêu cầu của các nhà trường và các thầy cô.

Trân trọng!

Tài liệu tải về:  các văn bản sử dụng (cập nhật 18/4/2019)

 

  
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 10875287
Online: 677
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn