logo Chuyên đề Công tác nữ công, giới

Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số
(05:12, 30/05/2014)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Số: 154/HD-CĐN
V/v hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì
Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam
và các ngày kỷ niệm về Dân số
 
 
 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày 29  tháng 5  năm 2014
 

 

  Kính gửi: - Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
                 - Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;
                 - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.
 

Căn cứ các văn bản của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa-Thể thao - Du lịch và Tổng cục Dân số/KHHGĐ, Bộ Y tế về triển khai các hoạt động nhân Tháng Hành động Vì Trẻ em (01/6 đến 30/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia vì Dân số (tháng 12) năm 2014.

Thực hiện Công văn số 663/TLĐ ngày 22/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGLĐ) đối với công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

- Tăng cường sự phối kết hợp hiệu quả giữa các cấp công đoàn với chuyên môn để tổ chức các hoạt động trong CBNGLĐ về các chủ đề: bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực hiện bình đằng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và các mục tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Tôn vinh và biểu dương gia đình CBNGLĐ tiêu biểu, các em học sinh đạt thành tích cao, vượt khó trong học tập.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

1.1. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em (01/6 đến 30/6/2014): “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em’’.

1.2. Chủ đề Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) năm 2014: “Duy trì mức sinh thấp hợp lý – Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước’’.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

2.1.   Trẻ em có quyền được sống an toàn để phát triển.

2.2.   Bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em là vi phạm pháp luật.

2.3.   Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

2.4.   Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.

2.5.   Hãy gọi 18001567 khi thấy trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột.

2.6.   Duy trì mức sinh thấp hợp lí - vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

2.7.   Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh hai con và nuôi dạy con tốt.

2.8.   Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn.

2.9.   Sử dụng phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội - Chìa khóa hạnh phúc của mọi gia đình.

2.10.    Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ.

2.11.    Hãy kết hôn đúng tuổi quy định của pháp luật về sức khỏe hạnh phúc của tuổi trẻ.

2.12.    Sàng lọc trước sinh, sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng giống nòi.

2.13.    Đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh để góp phần thực hiện bình đẳng giới.

2.14.    Không lựa chọn giới tính thai nhi để đảm bảo cân bằng giới tính trong tương lai.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền các chủ tr­ương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, về vấn đề gia đình và công tác Dân số sức khỏe sinh sản để tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội, của các cấp Công đoàn đối với các công tác này. Tuyên truyền các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện thông tin của cơ quan, đơn vị.

2. Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, Đoàn thanh niên và các cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các con của CBNGLĐ trong dịp hè và ngày Quốc tế thiếu nghi 1/6; Biểu dương, khen th­ưởng và gặp mặt con CBNGLĐ có thành tích trong học tập; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Phối hợp tuyên truyền, vận động CBNGLĐ thực hiện các biện pháp an toàn cho con em mình trong dịp hè; thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và dịch bệnh mùa hè; động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các cháu tham gia các kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức của  CBNGL§ về đạo đức, lối sống, cách ứng xử  trong gia đình Việt Nam theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc’’; lồng ghép việc tuyên truyền phẩm chất đạo đức Phụ  nữ Việt Nam “Tự tin-Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang’’ và nội dung Bình đẳng giới.

5. Tăng cường truyền thông về công tác Dân số, sức khoẻ sinh sản trong CBNGLĐ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu: ổn định mức sinh thay thế (hãy nên sinh 2 con và nuôi dạy con tốt), giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số.

6. Tổ chức sinh hoạt nữ công tọa đàm, mít tinh, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm về kiến thức chăm sóc, giáo dục con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình, biểu dương gia đình CBNGLĐ tiêu biểu.

7. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà’’ trong CBNGLĐ, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

8. Phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, ngăn chặn kịp thời những hành vi bạo lực gia đình, hành vi xâm hại trẻ tại cơ quan đơn vị và tại địa phương.

9. Tiếp tục rà soát, xét các trường hợp là CBNGLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh và bị hở môi, vòm miệng để kịp thời đề xuất hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam theo Quyết định 378/QĐ-TLĐ ngày 28/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ. Các đơn vị xem xét, đề xuất các cháu là con CBNGLĐ trong đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh, bị hở môi, vòm miệng và gửi hồ sơ về Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo- Nữ công.

 10. Tham gia kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em tại các cơ quan, đơn vị và trường học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Đề nghị công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung trên phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị mình để chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực; đồng thời báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) gửi qua địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo của Website CĐGDViệt Nam; Báo cáo kết quả hoạt hoạt động Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam trước ngày 1/7/2014 và các ngày kỷ niệm về Dân số trước ngày 25/12/2014.

 
 
Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);
- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;
- Lư­u VT, Ban TG-NC.
TM.  BAN TH­ƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
  Nguyễn Thị Bích Hợp
 

 

  


Các tin khác
Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ra mắt CLB Nữ công (08/03/2014)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Giao lưu Nữ Cán bộ Công đoàn và Cán bộ Quản lý tiêu biểu năm 2014 (06/03/2014)
Họp mặt cán bộ nữ tiêu biểu ngành Giáo dục An Giang nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (04/03/2014)
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Trường ĐH Quy Nhơn (04/03/2014)
Ban Nữ công công đoàn ĐHQG TPHCM giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Nữ công CĐ Đại học Đà Lạt (05/12/2013)
Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng (05/03/2012)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17055444
Online: 659
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn