Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022-2023
  Số văn bản: 13/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/09/2022
  Ngày hiệu lực: 28/09/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: