Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam'
  Số văn bản: 177/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 26/07/2022
  Ngày hiệu lực: 26/07/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: